AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai:  Lực từ là lực tương tác

  • A. Giữa hai nam châm.
  • B. Giữa hai điện tích đứng yên.
  • C. Giữa hai dòng điện.
  • D. Giữa một nam châm và một dòng điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lực tương tác giữa hai điện tích là lực điện, nên câu B sai.

  ⇒ Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA