YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 14 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 14 sách GK Lý lớp 11

Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi cho một quả cầu điện tích dương tiếp xúc với một quả cầu điện tích âm.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Định luật bảo toàn điện tích.

 • Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi.

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích

 • Khi cho một quả cầu tích điện dương tiếp xúc với một quả cầu tích điện âm thì sau khi tách ra, hai quả cầu sẽ nhiễm điện cùng dấu (cùng dấu với quả cầu có điện tích lớn hơn).

 • Giải thích:

  • Giả sử’ trước khi tiếp xúc, quả cầu A tích điện dương \(q_1\) và quả cầu B tích điện âm - \(q_2\) với \(\left |q_1 \right |\)  > |\(q_1\)|.

  • Tổng đại sô" các điện tích là  \(q_1\) - \(q_2\) = q > 0.

  • Trong quá trình tiếp xúc, có sự dịch chuyển êlectron từ quả cầu N sang qua cầu A.

  • Sau khi tách chúng ra, các quả cầu mang điện tích dương \(q_1\)' và \(q_2\)'  với \(q_1\)' + \(q_2\)' = q.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 14 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON