YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.1 trang 5 SBT Vật lý 11

Bài tập 2.1 trang 5 SBT Vật lý 11

Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?

A. Nước biển.                                     B. Nước sông.

C. Nước mưa.                                     D. Nựớc cất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Môi trường Nựớc cất không chứa điện tích tự do.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 5 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF