YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 14 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 tr 14 sách GK Lý lớp 11

Đưa gần một quả cầu Q điện tích dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN (Hình 2.4).

                         Hình 2.4 bài 6 trang 14 SGK Vật lí lớp 11

Tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào điểm I, trung điểm của MN?

A. Điện tích ở M và N không thay đổi.

B. Điện tích ở M và N mất hết.

C. Điện tích ở M còn, ở N mất.

D. Điện tích ở M mất, ở N còn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

  • Điện tích ở M và N sẽ không thay đổi vì tại I lúc đó vật không có điện tích.

⇒ Đáp án A.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 14 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON