ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.2 trang 5 SBT Vật lý 11

Bài tập 2.2 trang 5 SBT Vật lý 11

Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng ?

Đặt một quả cầu mang điện ở gần đầu của một

A. thanh kim loại không mang điện.

B. thanh kim loại mang điện dương.

C. thanh kim loại mang điện âm.

D. thanh nhựa mang điện âm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

Đặt một quả cầu mang điện ở gần đầu của một thanh nhựa mang điện âm. 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 5 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1