AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một chiếc thùng đựng hàng có trọng lượng 1200 N. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là μ = 0,2. Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến của thùng là (g = 10 m/s2): 

  • A. 0,38 m/s2.
  • B. 0,038 m/s2.
  • C. 3,8 m/s2.
  • D. 4,6 m/s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fms = μP = 240 N.

  Hợp lực tác dụng lên thùng: F = (300 + 400) – 240 = 460 N.

  Khối lượng thùng: m = P/g = 120 kg.

  Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến: a = F/m = 3,8 m/s2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>