ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào ?

  • A. Hình dạng và kích thước của vật.
  • B. Vị trí của trục quay.
  • C. Khối lượng của vật.
  • D. Tốc độ góc của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Momen quán tính của một vật không phụ thuộc vào tốc độ góc của vật.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON