YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 11 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 11 sách GK Lý lớp 10

Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ:

  • Ta chọn một điểm là vật mốc (ví dụ như cột cây số).

  • Đo khoảng cách từ cột mốc đến chiếc ô tô trên quốc lộ.

  • Từ đó, ta xác định được vị trí của ô tô

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 11 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON