YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.5 trang 6 SBT Vật lý 10

Bài tập 1.5 trang 6 SBT Vật lý 10

Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây ?

A. Kinh độ của con tàu tại mỗi điểm.

B. Vĩ độ của con tàu tại điểm đó.

C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó.

D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C

Không cần dùng đến thông tin về ngày, giờ con tàu đến điểm đó.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 6 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON