ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 4 Communication - Giao tiếp


Nhằm giúp các em rèn luyện  kĩ năng giao tiếp, bài học Communication - Unit 4 bắt đầu với câu đố về các bài hát và nhạc sĩ nổi tiếng, sau đó hướng dẫn các em đọc bài về sự quan trọng của các môn học như âm nhạc và hội họa. Với bài học này, các em sẽ trình bày quan điểm cá nhân về giá trị của các môn học này và sức ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của các em.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 7 Communication

Music Quiz: What do you know? Work in groups and answer the questions. (Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì? Làm theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau.)

Guide to answer

1. B         2. C         3. A          4. C        5. B          6. B

1. Who is the composer of Viet Nam’s national anthem Tien Quan Ca? (Ai là tác giả bài quốc ca Tiến Quân Ca của Việt Nam?)

A. Pham Tuyen (Phạm Tuyên)

B. Van Cao (Văn Cao)

C. Huy Thuc (Huy Thục)

2. Which of the following is Korean? (Đâu là loại hình nghệ thuật của Hàn Quốc?)

A. Mua Sap (Múa sạp)

B. Ballet (Ba-lê)

C. Gangnam Style

3. Who is famous for the song Top of the World? (Ai nổi tiếng với ca khúc Top of the World?)

A. Karen Carpenter

B. Celine Dion

C. Susan Boyle

4. Which of the following became a World Heritage in 2009? (Loại hình nghệ thuật nào sau đây đã trở thành Di sản Thế giới năm 2009?)

A. Hat cheo (Hát chèo)

B. Cai luong (Cải lương)

C. Quan ho Bac Ninh (Quan họ Bắc Ninh)

5. Which of the following is sung in the film Titanic? (Ca khúc nào sau đây được hát trong bộ phim Titanic?)

A. Que Sera

B. My Heart Will Go On

C. Yesterday Once More

6. Which of these bands originated in Liverpool, England? (Ban nhạc nào dưới đây thành lập ở Liverpool, Anh?)

A. The Carpenters

B. The Beatles

C. ABBA

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 7 Communication

Read the following passage. In groups, discuss the questions below (Đọc đoạn văn sau. Thảo luận những câu hỏi bên dưới)

Today, schools in several countries are considering the question of whether subjects like music and arts should be among those in the curriculum. For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a necessity for anyone who wants to be truly educated. Some say that students who are good at music and arts actually do better in more academic subjects like maths and science. However, some people see music and arts as an unimportant part of education since they don’t prepare students for a life of work.

Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Viet Nam? Why or why not?

Tạm dịch:

Ngày nay, trường học ở một số nước đang xem xét những câu hỏi về âm nhạc và nghệ thuật nên nằm trong số chương trình học. Đối với nhiều người, một kiến thức âm nhạc và nghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn được giáo dục thật sự. Vài người nói rằng những học sinh mà giỏi nghệ thuật sẽ học những môn học thuật như Toán và Khoa học tốt hơn. Tuy nhiên, vài người thấy rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không chuẩn bị cho sinh viên một cuộc sống làm việc.

Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là những môn bắt buộc ở trường học Việt Nam? Tại sao có, tại sao không?

Guide to answer

I don't think music and arts should be compulsory subjects at school because of some reasons:

Firstly, students have to learn so many subjects at school now. They must study both at school and at home. This makes student life so stressful.

Secondly, some students like music and arts while some don't like them. Maybe they like sports or outdoor activities or something else, so music and arts shouldn't be compulsory subjects.

Tạm dịch

Tôi không nghĩ âm nhạc và mỹ thuật nên là những môn học bắt buộc ở trường bởi vì một số lí do:

Thứ nhất, hiện nay học sinh phải học quá nhiều môn học ở trường. Chúng vừa phải học ở trường, vừa phải học ở nhà. Điều này khiến cho cuộc sống học đường quá căng thẳng.

Thứ hai, một số học sinh thích âm nhạc và mỹ thuật trong khi một số khác thì không thích. Có thể chúng thích thể thao hay các hoạt động ngoài trời hoặc một thứ gì đó khác, do vậy âm nhạc và mỹ thuật không nên là những môn học bắt buộc.

1.3. Task 3 Unit 4 lớp 7 Communication

Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life? (Nhìn vào những môn học khác nhau bên dưới. Trong nhóm, lập một danh sách từ môn quan trọng nhất cho đến môn ít quan trọng nhất trong khoảng trống bên dưới. Ba môn đầu trong danh sách giúp bạn trong những lĩnh vực học tập và cuộc sống như thế nào?)

Guide to answer

1. painting (vẽ)                           

2. singing (hát)

3. music (âm nhạc)

4. dancing (nhảy)                         

5. photography (nhiếp ảnh)

The help of top three subjects (Sự giúp đỡ của 3 môn đầu tiên)

1. Painting helps me relax after work. (Vẽ giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc.)

2. Singing helps me to release stress after working or studying for a long time. (Ca hát giúp tôi giải toả căng thẳng sau khi làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.)

3. Dancing makes me feel free and relaxed after a hard day. (Nhảy làm cho tôi cảm thấy tự do và thoải mái sau một ngày vất vả.)

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 4 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 Music and Arts - Communication chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Âm nhạc và Nghệ thuật". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 7 mới Communication.

 • Câu 1: Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one.

  My father hasn't smoked cigarettes for a month.

  • A. It's a month since my father last smoked cigarettes.
  • B. It's a month ago that my father smoked cigarettes.
  • C. It's a month that my father hasn't smoked cigarettes.
  • D. It's a cigarette that my father smoked a month ago.
 • Câu 2:

  Having finished their work, the workers expected to be paid.

  • A. The workers expected to be paid because they had finished their work.
  • B. Having their work finishing, the workers expected to be paid.
  • C. Having expected to be paid, the workers finished their work.
  • D. Having been finished their work, the workers expected to be paid.
 • Câu 3:

  Mr. Brown bought this car five years ago.

  • A. Mr. Brown started to buy this car for five years.
  • B. It has been five years when Mr. Brown has bought this car.
  • C. Mr. Brown has had this car for five years .
  • D. It is five years ago since Mr. Brown has bought this car.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, đưa ra ý kiến về việc chọn môn học nào bắt buộc ở trường cũng như môn học giúp ích cho các em trong cuộc sống và ghi nhớ các từ vựng được đề cập trong bài:

 • composer /kəmˈpəʊzə(r)/ tác giả, nhạc sĩ
 • curriculum /kəˈrɪkjələm/ chương trình học
 • regard /rɪˈɡɑːd/ đánh giá
 • stressful /ˈstresfl/ căng thẳng
 • compulsory /kəmˈpʌlsəri/ bắt buộc
 • appreciate /əˈpriːʃieɪt/ đánh giá cao
 • optional /ˈɒpʃənl/ được lựa chọn, tự chọn
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)