YOMEDIA

Xin lập khoa luật - Ngữ văn 11

Xin lập khoa luật là bản điều trần đầy tâm huyết của Nguyễn Trường Tộ nhằm đổi mới đất nước một cách toàn diện, nhưng rất tiếc nó đã không được vua Tự Đức chấp nhận. Bài soạn tổng hợp văn bản Xin lập khoa luật do Học247 biên soạn và tổng hợp sẽ giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo khi soạn bài và viết bài văn phân tích tác phẩm này. Chi tiết bài soạn tổng hợp, các em có thể tham khảo dưới đây:

1. Văn bản Xin lập khoa luật  

1.1. Tóm tắt văn bản

Xin lập khoa luật là bản điều trần số 27 do Nguyễn Trường Tộ viết ngày 20 tháng 10 năm Tự Đức thứ 20 (1867). Bản điều trần này nêu lên vai trò và trách nhiệm đối với xã hội của khoa luật. Để thuyết phục được vua Tự Đức, Nguyễn Trường Tộ đã khéo léo so sánh với luật pháp phương Tây để làm minh chứng. Đồng thời, tác giả cũng làm rõ mối quan hệ giữa luật pháp với đạo Nho, văn chương nghệ thuật và đạo đức. Tiếc rằng, vua Tự Đức thời bấy giờ không chấp nhận những bản điều trần đầy tâm huyết này của tác giả.

1.2. Bài giảng Xin lập khoa luật  

Xin lập khoa luật là một bản điều trần với vua Tự Đức về việc dùng luật để xây dựng, đổi mới đất nước. Với văn bản này, bài giảng do Học247 biên soạn đi vào phân tích và làm rõ 3 nội dung lớn: vai trò và trách nhiệm đối với xã hội, mối quan hệ giữa luật pháp với đạo Nho, văn chương và mối quan hệ giữa luật pháp với đạo đức. Chi tiết bài giảng, các em có thể tham khảo tại đây: Bài giảng Xin lập khoa luật.

2. Bài soạn Xin lập khoa luật  

2.1. Bài soạn tóm tắt

Văn bản Xin lập khoa luật là bản điều trần Nguyễn Trường Tộ soạn và đem trình tấu với vua Tự Đức nhằm mục đích hiến dâng tài trí của mình trong việc canh tân đất nước. Với bài soạn tóm tắt dựa trên hệ thống các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài của SGK ở hai chương trình chuẩn và nâng cao, Học247 mong muốn các em sẽ có thêm tư liệu tham khảo khi học tiết văn này. Chi tiết bài soạn tóm tắt, các em có thể tham khảo tại đây:  Bài soạn Xin lập khoa luật tóm tắt.

2.2. Bài soạn chi tiết

Bên cạnh bài soạn tóm tắt, Học247 còn cung cấp cho các em bài soạn chi tiết văn bản Xin lập khoa luật. Với hệ thống bài soạn gồm 3 phần chính, các em sẽ dễ dàng nắm được những kiến thức chung về bản điều trần cũng như các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài của SGK. Chi tiết bài soạn, các em có thể tham khảo tại đây: Bài soạn chi tiết Xin lập khoa luật.

3. Bài văn mẫu Xin lập khoa luật  

3.1. Phân tích 

Đề bài: Phân tích Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Xin lập khoa luật là một trong số những bản điều trần mà Nguyễn Trường Tộ dâng lên vua Tự Đức. Trước cảnh nước ta đang mất dần vào tay thực dân Pháp, Nguyễn Trường Tộ muốn đem tất cả tài trí của mình hiến dâng cho dân, cho nước bằng những bản điều trần này nhưng rất tiếc chúng đã không được vua Tự Đức chấp nhận. Với hệ thống bài soạn gồm sơ đồ tư duy, dàn bài chi tiết và bài văn mẫu, Học247 hi vọng các em sẽ dễ dàng triển khai bài viết đúng hướng và đạt được kết quả cao. Chi tiết bài văn mẫu, các em có thể tham khảo tại đây: Phân tích Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ.

 

>>> Bài soạn tiếp theo: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

 

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

YOMEDIA