YOMEDIA

Soạn văn 12 Việt Bắc Phần 1 Tác giả tóm tắt

 
NONE

Nhằm giúp các em nắm được những nét chính trong đường đời, đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu - nhà hoạt động cách mạng ưu tú, một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam, Học247 xin giới thiệu đến các em bài Soạn văn 12 Việt Bắc Phần 1 Tác giả tóm tắt. Hi vọng với bài soạn văn tóm tắt này, các em có thể nắm được những nội dung chính của bài học.

ATNETWORK
YOMEDIA

1. Nội dung văn bản

 • Nội dung gồm 2 phần:
  • Phần 1: Đường cách mạng, đường thơ.
  • Phần 2: Phong cách thơ Tố Hữu.

2. Hướng dẫn soạn văn Việt Bắc Phần 1 Tác giả 

Câu 1: Nêu những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu.

 • Tố Hữu sinh năm 1920, mất năm 2000, tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành
 • Quê quán: làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 • Sinh trưởng trong gia đình nho học ở Huế và yêu văn chương.
 • Tố Hữu sớm giác ngộ cách mạng và hăng say hoạt động, kiên cường đấu tranh trong các nhà tù thực dân.
 • Tố Hữu đảm nhiệm nhiều cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hóa và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước
 • Năm 1996: Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
 • Năm 2002: Qua đời

Câu 2: Những chặng đường thơ của Tố Hữu gắn bó như thế nào với những chặng đường cách mạng của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam?

 • Tập thơ "Từ ấy" (1937-1946), chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu đánh dấu bước trưởng thành của người thanh niên quyết tâm theo Đảng.
 • "Việt Bắc"(1946-1954): Ra đời trong cuộc kháng chiến chống Pháp gian khó, anh dũng của dân tộc. Gồm 27 bài.
 • "Gió lộng" (1955-1961): Sáng tác trong hoàn cảnh Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Gồm 25 bài.
 • "Ra trận" (1962-1971), gồm 34 bài, "Máu và hoa" (1972-1977), gồm 13 bài, ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
 • "Một tiếng đờn" (1992), "Ta với ta" (1999), sáng tác khi đất nước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng, đổi mới.

Câu 3: Tại sao nói thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị?

 • Nói thơ Tố Hữu mang đậm tính trữ tình, chính trị vì:
  • Tính chính trị:
   • Thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.
   • Thơ Tố Hữu coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện chủ yếu, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân.
  • Tính trữ tình: những tư tưởng, tình cảm lớn của con người, những vấn đề lớn lao của đời sống được thể hiện qua giọng thơ mang tính chất tâm tình rất tự nhiên, đằm thắm, chân thành.

Câu 4: Tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật Tố Hữu biểu hiện ở những điểm cơ bản nào?

 • Về thể thơ: Tố Hữu sử dụng thành công các thể thơ thuần dân tộc (thơ lục bát, thơ bảy chữ) ngôn ngữ thơ gần với lối nói quen thuộc của dân tộc, thơ giàu nhạc điệu.
 • Về ngôn ngữ: dùng những từ ngữ và cách nói quen thuộc với dân tộc, phát huy tính nhạc phong phú của tiếng Việt.

Trên đây là bài Soạn văn 12 Việt Bắc Phần 1 Tác giả tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết Việt Bắc Phần 1 Tác giả.

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON