Đề thi online THPT QG 2018 môn Vật lý - Đề minh họa Bộ GDĐT

Tải về

HỌC247 xin gửi đến quý Thầy Cô và các em tài liệu tham khảo Thi online THPTQG 2018 môn Vật lý 12 có đáp án và hướng dẫn chi tiết theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, nhằm giúp các em học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi \(A,{\rm{ }}\omega \) và \(\varphi \) lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là

A.   \({\rm{ x  =  Acos(}}\omega {\rm{t  +  }}\varphi {\rm{)}}\)

B.     \({\rm{ x  =  }}\omega {\rm{cos(}}t\varphi  + A{\rm{)}}\)

C.    \({\rm{ x  =  tcos(}}\varphi {\rm{A  +  }}\omega {\rm{)}}\)

D.   \({\rm{ x  =  }}\varphi {\rm{cos(A}}\omega {\rm{  +  }}t{\rm{)}}\)

 

Biểu thức li độ của vật theo thời gian là  : \({\rm{ x  =  Acos(}}\omega {\rm{t  +  }}\varphi {\rm{)}}\)

Câu 2: Dao động cơ tắt dần

     A. có biên độ tăng dần theo thời gian.               B. có biên độ giảm dần theo thời gian.

     C. luôn có hại                                                     D. luôn có lợi

 

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

Câu 3: Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng  v, bước sóng \(\lambda \)  chu kì T của sóng là

A.  \(\lambda {\rm{ = }}\frac{v}{{2\pi T}}\)                  B.    \(\lambda {\rm{ = }}2\pi vT\)              

C.     \(\lambda {\rm{ = }}vT\)                   D.   \(\lambda {\rm{ = }}\frac{v}{T}\)

 

Câu 4: Khi đặt điện áp \(u = {\rm{ 220}}\sqrt 2 cos100t\pi t\left( V \right)\) (t tính bằng s) vào hai đầu một  điện trở  thì tần số  góc của dòng điện chạy qua điện trở này là

A.    \({\rm{50}}\pi {\rm{ rad/s}}{\rm{.  }}\)           B.        \({\rm{50 rad/s}}{\rm{.  }}\)        

C.    \({\rm{100}}\pi {\rm{ rad/s}}{\rm{.  }}\)         D.  \({\rm{100 rad/s}}{\rm{.  }}\)

Câu 5: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

     A. quang điện trong.     B. quang điện ngoài.     C. cộng hưởng điện.     D. cảm ứng điện từ.

 

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 6: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng

     A. tăng bước sóng của tín hiệu                          B. tăng chu kì của tín hiệu.

     C. tăng tần số của tín hiệu.                                 D. tăng cường độ của tín hiệu.

Câu 7: Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

     A. Chất lỏng bị nung nóng.                                B. Chất rắn bị nung nóng

     C. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.            D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

 

Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp phát ra quang phổ vạch phát xạ

Câu 8: Khi chiếu  một  chùm tia tử  ngoại vào một  ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

     A. phản xạ ánh sáng.    B. tán sắc ánh sáng.      C. hóa - phát quang.     D. quang - phát quang.

Câu 9: Số prôtôn có trong hạt nhân \({}_{84{\rm{ }}}^{210}Po\)  là

     A. 210                           B. 84                             C. 126                           D. 294

Câu 10: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng nhiệt hạch?

A.         \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{54}^{139}Xe + {}_{38}^{95}Sr + 2{}_0^1n\)           

B.   \({}_1^2H + {}_1^3H \to {}_2^4He + {}_0^1n\)

C.       \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{56}^{144}Ba + {}_{36}^{89}Kr + 3{}_0^1n\)             

D.    \({}_{84}^{210}Po \to {}_2^4He + {}_{82}^{206}Pb\)

Câu 11: Một điện tích  điểm  q dịch chuyển từ  điểm M đến điểm N trong điện trường,  hiệu điện thế  giữa hai điểm là  \({U_{MN}}\). Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là

A.     \({\rm{q}}{{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}\)                   B.      \({{\rm{q}}^2}{{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}\)               

C.     \(\frac{{{{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}}}{q}\)                    D.   \(\frac{{{{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}}}{{{q^2}}}\)

 

Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là \({\rm{A = q}}{{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}}\)

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

     A. nằm theo hướng của lực từ                           B. nằm theo hướng của đường sức từ

     C. ngược hướng với đường sức từ                    D. ngược hướng với lực từ

 

Đáp án

1-A

2-C

3-C

4-C

5-D

6-D

7-D

8-D

9-B

10-B

11-A

12-C

13-C

14-C

15-D

16-D

17-D

18-D

19-B

20-B

21-C

22-D

23-D

24-D

25-A

26-C

27-C

28-C

29-B

30-B

31-A

32-D

33-D

34-D

35-D

36-C

37-C

38-C

39-B

40-B

 

 

{--Các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại  Đề thi online THPTQG 2018 môn Vật lý 12 --}

 
 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong 40 câu trắc nghiệm môn Vật lý 12 nằm trong Đề thi minh họa THPT QG 2018 của Bộ GD&ĐT . Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt ,nâng cao kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Vật lý và đạt thành tích cao hơn trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !