RANDOM

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 - Trường THPT Bến Tre có đáp án

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Chúc các em có một mùa thi thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT BẾN TRE

 

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn Toán – Khối 12

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 138

     

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

Câu 1: Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - 7x + 5}} = 1\) là

A. 1                                  B. Vô số nghiệm              C. 0                                  D. 2

Câu 2: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \(y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}}\,\) là đúng?

A. Hàm số luôn đồng biến trên R\{-1}.

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(( - \infty {\rm{ }};-1){\rm{ }}, {\rm{ }}(-1;{\rm{ }} + \infty ).\)

C. Hàm số luôn nghịch biến trên R\{-1}.

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(( - \infty {\rm{ }};-1){\rm{ }}, {\rm{ }}(-1;{\rm{ }} + \infty ).\)

Câu 3: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

\(\begin{array}{l}
A.y =  - {x^4} + 4{x^2}\\
B.y = {x^4} - 3{x^2}\\
C.y =  - \frac{1}{4}{x^4} + 3{x^2}\\
D.y =  - {x^4} - 2{x^2}
\end{array}\)

Câu 4: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và \(AC = a\sqrt 2 \) . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

\(\begin{array}{l}
A.V = {a^3}\\
B.V = \frac{{{a^3}}}{3}\\
C.V = \frac{{{a^3}}}{6}\\
D.V = \frac{{{a^3}}}{2}
\end{array}\)

Câu 5: Gọi M,N là giao điểm của đường thẳng y=x+1 và đường cong \(y = \frac{{2x + 4}}{{x - 1}}\) . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:

A.   2                                B. -2                               C.    -1                            D. 1

Câu 6: Gọi R là bán kính, S là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây là sai ?

\(\begin{array}{l}
A.S = \pi {R^2}\\
B.S = 4\pi {R^2}\\
C.V = \frac{4}{3}\pi {R^3}\\
D.3V = S.R
\end{array}\)

Câu 7: Giá trị lớn nhất của \(y = \sqrt {5 - 4x} \) trên đoạn [-1;1] bằng

A. 3.                                 B. 9.                                 C. 1.                                 D. 0.

Câu 8: Hàm số  \(y = \frac{{x + 3}}{{x + 4}}\) có bao nhiêu điểm cực trị ?

A.   1                               B. 2                                 C. 3                                 D. 0

Câu 9: Cho các số thực x, y, z khác 0 thỏa mãn \({3^x} = {4^y} = {12^{ - z}}\) . Tính giá trị của biểu \(P = xy + yz + zx\)

A. 12.                               B. 144.                             C. 0.                                 D. 1.

Câu 10: Cho hình chóp  S.ABCD có \(SA \bot (ABC)\) và \(\Delta ABC\) vuông tại C. Gọi  O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu vuông góc của O  lên mp (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

B. H là trọng tâm tam giác ABC

C. H là trung điểm cạnh AB

D. H là trung điểm cạnh AC

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)