ON
ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Trà Cú năm học 2018 - 2019

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Trà Cú năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

 TRƯỜNG THPT TRÀ CÚ

TỔ TOÁN

 

 

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN Toán – Khối lớp 12

Thời gian làm bài : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề 368

                                                                                                                                            

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh \(a\), \(\widehat {BAD} = 60^\circ \), \(SA=a\) và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng

     A. \(\frac{{a\sqrt {15} }}{7}.\)                      B. \(\frac{{a\sqrt {21} }}{3}.\)                            C. \(\frac{{a\sqrt {15} }}{3}.\)                        D. \(\frac{{a\sqrt {21} }}{7}.\)

Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số  \(y = {\log _2}\left( {{x^2} - 2x - 3} \right).\)

     A.  \(D = \left( { - \infty ; - 1} \right] \cup \left[ {3; + \infty } \right).\)                                      B. \(D = \left( { - 1; - 3} \right).\)

     C.  \(D = \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right).\)                                     D. \(D = \left[ { - 1;3} \right].\)

Câu 3. Cho \(a > 0,a \ne 1\). Tìm mệnh đề đúng?

     A. \({\log _2}a =  - {\log _a}2\).     B. \({\log _2}a = \frac{1}{{{{\log }_a}2}}\).              C. \({\log _2}a = {\log _a}2\).           D. \({\log _2}a = \frac{1}{{{{\log }_2}a}}\).

Câu 4. Cho hàm số \(y = \frac{{\ln x}}{x},\) mệnh đề nào dưới đây đúng ?

     A. \(2y' + xy'' =  - \frac{1}{{{x^2}}}.\)       B. \(y' + xy'' =  - \frac{1}{{{x^2}}}.\)               C. \(y' + xy'' = \frac{1}{{{x^2}}}.\)              D. \(2y' + xy'' = \frac{1}{{{x^2}}}.\)

Câu 5. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

                                                                                  

     A. Bát diện đều.               B. Tứ diện đều.               C. Lăng trụ lục giác đều.      D. Hình lập phương.

Câu 6. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\). Hàm số \(y = f'\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau

Bất phương trình \(f\left( x \right) < {{\rm{e}}^x} + m\) đúng với mọi \(x \in \left( { - 1;1} \right)\) khi và chỉ khi

     A. \(m \ge f\left( { - 1} \right) - \frac{1}{{\rm{e}}}.\)        B.  \(m > f\left( { - 1} \right) - \frac{1}{{\rm{e}}}.\)             C.  \(m \ge f\left( 1 \right) - {\rm{e}}{\rm{.}}\)             D. \(m > f\left( 1 \right) - {\rm{e}}{\rm{.}}\)

Câu 7. Cho hàm số \(y = {x^3} - 3x + 1\) có đồ thị như hình vẽ

Tìm m để phương trình: \({x^3} - 3x + 1 = m\) có 3 nghiệm phân biệt.

     A. \( - 1 < m < 3.\)               B.  \(m =  - 1.\)                         C.  \(m <  - 1.\)                      D. \(m > 3.\)

Câu 8. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình \({16^x} - m{.4^{x + 1}} + 5{m^2} - 45 = 0\) có hai nghiệm phân biệt. Hỏi  có bao nhiêu phần tử?

     A. 6                            B.  13                                 C.  3                               D. 4

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh \(a\), SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng \(30^0\). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

     A. \(V = \frac{{\sqrt 6 {a^3}}}{{18}}.\)                B.  \(V = \frac{{\sqrt 6 {a^3}}}{3}.\)                     C.  \(V = \sqrt 3 {a^3}.\)                  D. \(V = \frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{3}.\)

Câu 10. Thể tích khối cầu bán kính \(a\) bằng:

     A. \(\frac{{4\pi {a^3}}}{3}.\).                     B.   \(2\pi {a^3}.\)                            C. \(4\pi {a^3}.\)                          D. \(\frac{{\pi {a^3}}}{3}.\)

Câu 11. Tìm các nghiệm của phương trình \({3^{x - 1}} = 27.\)

     A. \(x=3\)                     B. \(x=4\)                            C.  \(x=10\)                     D. \(x=9\)

Câu 12. Hàm số \(y = {x^4} + 5{{\rm{x}}^2} + 4\) có bao nhiêu điểm cực trị ?

     A. Có 3 điểm cực trị.                                                 B. Có 2 điểm cực trị.

    C. Có 1 điểm cực trị.                                                  D. Không có điểm cực trị

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Trà Cú năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể thao khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Hoàng Diệu năm học 2018 - 2019

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1