RANDOM

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Hoàng Diệu năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Hoàng Diệu năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

MÔN THI : TOÁN – KHỐI : 12      

Thời gian làm bài : 90 phút

 

Mã đề: 121

 

Họ và tên:…………………………………Lớp:…….. Số báo danh:.………..... Phòng:....... 

 

Câu 1: Giá trị của \(A = {\log _2}\sqrt {2\sqrt[5]{4}} \) là

A.   \(A = \frac{{10}}{7}.\)                      B.    \(A = \frac{5}{6}.\)                       C.   \(A = \frac{7}{{10}}.\)                     D. \(A = \frac{6}{5}.\)

Câu 2: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 3}}{{\sqrt {9 - {x^2}} }}\) là

A.   \(y =  \pm 3.\)                       B.   \(x =  \pm 3.\)                        C. x = 3.                          D. y = 3.

Câu 3: Một hình chóp có 2018 cạnh thì số đỉnh của hình chóp đó là

A. 1010.                           B. 1009.                           C. 2020.                           D. 2019.

Câu 4: Hàm số \(y = {x^4} - 4{x^2} + 1\) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. \(\left( { - \infty ; - \sqrt 2 } \right),\left( {0;\sqrt 2 } \right)\) .               B. \(\left( { - \infty ;\sqrt 2 } \right)\) .               

C. \(\left( { - \sqrt 2 ;0} \right),\left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\) .            D. \(\left( { - \sqrt 2 ; + \infty } \right)\) .

Câu 5: Giá trị của \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{3x}} - 1}}{{\sin x}}\) là

A.   \( + \infty .\)                            B. 0.                                 C. 1.                                 D. 3.

Câu 6: Số cạnh tối thiểu của một khối đa diện là

A. 6.                                 B. 7.                                 C. 8.                                 D. 5.

Câu 7: Đường cong (C) như hình vẽ bên cạnh là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A.   \(y =  - {x^4} + 3{x^2} - 1.\)      B. \(y =  - {x^4} + 2{x^2}.\)

C. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 1.\)            D. \(y =  - {x^4} + {x^2} + 1.\)

Câu 8: Giá trị của biểu thức: \(B = {4^{{{\log }_8}3}}\) là

A.   \(B = 3\sqrt[3]{3}.\)                     B.    \(B = 4\sqrt 2 .\)                  C.  \(B = 3\sqrt 3 .\)                     D. \(B = \sqrt[3]{9}.\)

Câu 9: Một khối lập phương có thể tích bằng 64 cm3, tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó là

A. 64 cm2.                        B. 96 cm2.                        C. 48 cm2.                        D. 24 cm2.

Câu 10: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên bên cạnh, hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. \(( - 1;2)\) .                        B. \((3; + \infty )\) .

C. \(( - 1; + \infty )\) .                    D. \(( - 1;3)\) .                      

Câu 11: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}} - \sqrt {3 - x} \) là

A. \(D = \left( { - \infty ;3} \right).\)                B. \(D = \left( { - \infty ;3} \right].\)                   

C. \(D = \left( { - \infty ;3} \right]\backslash \left\{ { - 1} \right\}.\)         D. \(D = \left( { - \infty ;3} \right)\backslash \left\{ { - 1} \right\}.\)

Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} - 1\) trên đoạn [–2;2] là

A. 3.                                 B. 12.                               C. 8.                                 D. 7.

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Hoàng Diệu năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)