YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Cù Huy Cận năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Sở GD & ĐT Nam Định năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN

 

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I-MÔN TOÁN LỚP 12

Thời gian làm bài:   90  phút; ( 50  câu trắc nghiệm)

 

Họ tên, chữ ký của giám thị:................................................................................

MĐ:001

 

1. Phần thông tin thí sinh (Do thí sinh ghi)

Họ, tên học sinh:............................................................................................

SBD:...............................Ngày sinh......................Lớp: .........

PHIẾU TRẢ LỜI

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điểm bài thi (Do giám khảo ghi): Số câu đúng.................Điểm: Bằng số......Bằng chữ:.............

 

ĐỀ RA:

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 5\) trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\) là:

A.   \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ { - 1;3} \right]}  = 49\).               B.  \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ { - 1;3} \right]}  = -3\).                C.  \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ { - 1;3} \right]}  = -7\).               D.  \(\mathop {\min y}\limits_{\left[ { - 1;3} \right]}  = -5\).

Câu 2: Hàm số \(y = {x^3} - 3x + 5\) nghịch biến trên khoảng nào?

A. \(( - \infty ; - 1)\) và  \((1; + \infty )\)          B.  \((1; + \infty )\) .                      C.  \(( - \infty ; - 1)\).                   D. \(( - 1;1)\)  .

Câu 3: Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là :

A. \(\frac{{\sqrt 2 {a^3}}}{6}\)                          B.   \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{4}\)                        C.    \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{2}\)                       D. \(\frac{{{a^3}}}{3}\)

Câu 4: Đồ thị hàm số nào sau đây có đường tiệm cận ngang.

A. \(y =  - {x^4} + {x^2}\)                B. \(y = \frac{{1 - x}}{{{x^2} + 2}}\)                   C. \(y = {x^3} - 4x + 1\)             D. \(y = \frac{{{x^2} + 5x}}{{x + 1}}\).

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy là trung điểm I của AB. Khi đó chiều cao của khối chóp là :

A.   SI                              B. SD                             C.   SC                            D. SA

Câu 6: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \(f\left( {\cos x} \right) = m\) có nghiệm thuộc khoảng \(\left( { - \frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2}} \right)\):

A. \(\left( { - 1;3} \right)\) .                       B. \(\left[ { - 1;3} \right)\) .                        C. \(\left( { - 1;1} \right)\) .                        D. \(\left[ { - 1;1} \right)\) .

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(m \in \left[ { - 14; - 8} \right]\) để hàm số \(y = 9x + m\sqrt {{x^2} + 9} \) có cực đại?

A.   4.                              B.   6.                               C.   5.                               D.   3.

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \frac{{x + 4}}{{x + 2}}\) trên đoạn \(\left[ {0;4} \right]\) là:

A.   \(\mathop {\max y}\limits_{\left[ {0;4} \right]}  = \frac{4}{3}\).                B.   \(\mathop {\max y}\limits_{\left[ {0;4} \right]}  = 2\).                 C.  \(\mathop {\max y}\limits_{\left[ {0;4} \right]}  = 4\).                 D.  \(\mathop {\max y}\limits_{\left[ {0;4} \right]}  = 8\).

Câu 9: Nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \sqrt {2x + 1} \) bằng:

A.   \(\int {f(x)dx = \frac{2}{3}} (2x + 1)\sqrt {2x + 1}  + C\).        B.   \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}} (2x + 1)\sqrt {2x + 1}  + C\).

C.    \(\int {f(x)dx =  - \frac{1}{3}} \sqrt {2x + 1}  + C\)                  D.   \(\int {f(x)dx = \frac{3}{4}} (2x + 1)\sqrt {2x + 1}  + C\).

Câu 10: Số nghiệm của phương trình \({\log _3}({x^2} - 6) = {\log _3}(x - 2) + 1\) là

A. 3                                  B. 2                                  C. 1                                  D. 0

Câu 11: Cho hai số thực \(\alpha ,{\rm{ }}\beta \) và số thực dương a. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. \({a^{\alpha  + \beta }} = {a^\alpha } + {a^\beta }\)                                                    B.   \({a^{\alpha  - \beta }} = \frac{{{a^\alpha }}}{{{a^\beta }}}\)  

C. \({\left( {{a^\alpha }} \right)^\beta } = {a^{\alpha .\beta }}\)                                                        D.   \({a^{\alpha .\beta }} = {\left( {{a^\beta }} \right)^\alpha }\)         

Câu 12: Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây

A. Khối chóp tứ giác                                               B. Khối chóp tam giác đều

C. Khối chóp tứ giác đều                                        D. Khối chóp tam giác

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Cù Huy Cận năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể thao khảo thêm Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2018 - 2019

 

 

YOMEDIA