YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Toán 6 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Trưng Vương có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Để giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kĩ năng làm đề, kết hợp củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kì thi HK2 lớp 6 sắp tới. HOC247 xin giới thiệu Đề thi HK2 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2022-2023. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo đề thi dưới đây. Chúc các em đạt được nhiều điểm 10 trong kỳ thi sắp đến!

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023

MÔN TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Thời gian làm bài: 90 phút

 

A. ĐỀ THI

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Câu 1. [NB] Trong các phân số sau, phân số bằng với \(\frac{-6}{10}\) là:

A. \(\frac{3}{5}\)                              

B. \(\frac{-3}{5}\).                  

C. \(\frac{-5}{3}\)                              

D. \(\frac{-3}{-5}\).

Câu 2. [TH] Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. \(\frac{2023}{2022}\,\,<\,\,\frac{2022}{2023}\)                                     

B. \(\frac{2023}{2022}\,\,>\,\,\frac{2022}{2023}\).               

C. \(\frac{-2023}{2022}\,\,>\,\,\frac{2022}{2023}\)                                      

D. \(\frac{2023}{2022}\,\,<\,\,\frac{-2022}{2023}\).

Câu 3. [TH] Giá trị \(\frac{2}{5}\)của 50 là

A. 10                         

B. 125                        

C. 20              

D. 100

Câu 4. [TH] Trong các số sau đây số nào lớn hơn \(0,24\)?

A. \(0,239\).                

B. \(0,039\)                 

C. \(0,238\)                 

D. \(0,241\)

Câu 5. [NB] Phân số \(\frac{-67}{100}\) viết dưới dạng số thập phân là:

A. \(0,67\)                   

B. \(-0,067\)                

C. \(-6,7\)                   

D.  \(-0,67\)

Câu 6. [TH] Tìm x biết  x + 20% = \(\frac{-1}{2}\)

A. \(\frac{-7}{10}\).                          

B. \(\frac{-10}{7}\).                          

C. \(\frac{-9}{4}\) .                

D. \(\frac{-4}{9}\).

...

 

Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có )

a) [NB] \(\frac{-3}{2}+\,\frac{5}{9}-\frac{7}{6}\)                                     

b) [TH] \(\frac{-9}{16}\,\,\cdot \frac{8}{3}+\,\,\frac{-5}{4}\,\,:\,\,\left( 10,3\,\,-\,\,9\frac{4}{5} \right)\,\,\)

c) [VD] \(\frac{99}{100}\cdot \frac{15}{33}+\frac{99}{100}\cdot \frac{25}{33}+\frac{99}{100}\cdot \frac{-73}{33}\)

Bài 2. [VDC] (1,0 điểm)

Hai tiệm bánh cùng bán một loại bánh nhưng có 2 chương trình khuyến mãi khác nhau cho khách hàng lựa chọn như sau:

- Tiệm bánh A: Giảm 20% trên giá niêm yết cho tất cả sản phẩm.

- Tiệm bánh B: Từ cái bánh thứ hai, mỗi cái được giảm 25% trên giá niêm yết.

Bạn Chi muốn mua 3 cái bánh thì nên mua ở cửa hàng nào để trả tiền ít hơn, biết giá niêm yết của mỗi cái bánh ở hai cửa hàng bằng nhau là 60.000 đồng/cái?

Bài 3 (1,0 điểm) [NB] Em hãy vẽ 1 hình có trục đối xứng và 1 hình có tâm đối xứng (Chỉ ra trục đối xứng, tâm đối xứng  của các hình)?

...

 

B. Hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối HK2 Toán 6

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

B

C

D

D

A

D

A

C

D

B

B

 

Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có )

a) \(\frac{-3}{2}+\,\frac{5}{9}-\frac{7}{6}=\frac{-27}{18}+\,\frac{10}{18}-\frac{21}{18}\)   0.25

\(=\frac{-27+10-21}{18}\)                                                                                                                      

\(=\frac{-38}{18}\)                                                                                                                            0.25

\(=\frac{-19}{9}\)                                                                                                                              0.25

b) \(\frac{99}{100}\cdot \frac{15}{33}+\frac{99}{100}\cdot \frac{25}{33}+\frac{99}{100}\cdot \frac{-73}{33}=\frac{99}{100}\left( \frac{15}{33}+\frac{25}{33}+\frac{-73}{33} \right)\)                0.25

\(=\frac{99}{100}\cdot \left( -1 \right)\)                                                                                           0.25

\(=\frac{-99}{100}\)                                                                                                                          0.25

c) \(\frac{-9}{16}\,\,\cdot \frac{8}{3}+\,\,\frac{-5}{4}\,\,:\,\,\left( 10,3\,\,-\,\,9\frac{4}{5} \right)\,\,=\frac{-9}{16}\,\,\cdot \frac{8}{3}+\,\,\frac{-5}{4}\,\,:\left( \frac{103}{10}-\frac{49}{5} \right)\)         0.25

\(=\frac{-9}{16}\,\,\cdot \frac{8}{3}+\,\,\frac{-5}{4}\,\,:\frac{1}{2}\)                                          0.25

\(=\frac{-9}{16}\,\,\cdot \frac{8}{3}+\,\,\frac{-5}{4}\,\,\cdot 2\)

\(=\frac{-3}{2}\,+\,\,\frac{-5}{2}\,\)                                                                                                 0.25

\(=\frac{-8}{2}\,=-4\)                                                                                                                        0.25

 

---HẾT---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK2 môn Toán 6 CTST năm 2022-2023 Trường THCS Trưng Vương có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF