YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Miện

Tải về
 
NONE

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Thanh Miện. Đề thi gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 1 của phần Hình học 12. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT THANH MIỆN

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 45 phút;

(25 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 132

 

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = SA = 2a, \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\). Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD).

A. \(\sqrt 5 \)                               B. \(\frac{2}{{\sqrt 5 }}\)                              C. \(\frac{{\sqrt 5 }}{2}\)                              D. \(\frac{1}{{\sqrt 5 }}\)

Câu 2: Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi?

A. Hình (II).                    B. Hình (III).                   C. Hình (I).                      D. Hình (IV).

Câu 3: Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy là a và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BC) bằng \(\frac{a}{2}\). Thể tích của khối lăng trụ bằng:

A. \(\frac{{3\sqrt 2 {a^3}}}{{12}}\) .                       B. \(\frac{{\sqrt 2 {a^3}}}{{16}}\).                         C. \(\frac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{{48}}\) .                       D. \(\frac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{{16}}\) .

Câu 4: Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, AD = b, AA' = c. Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?

A. \(\frac{1}{3}abc\).                         B. abc.                            C. 3abc.                          D. \(\frac{1}{2}abc\).

Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng A'C' và BD bằng.

A. 600.                           B. 300 .                            C. 450 .                           D. 900 .

Câu 6: Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 3a. Tính khoảng cách h từ đỉnh S tới mặt phẳng đáy (ABC)?

A. h = a.                         B. \(h = a\sqrt 6 \) .                    C. \(h = \frac{{3a}}{2}\) .                       D. \(h = a\sqrt 3 \) .

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh 1. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và tam giác SBD đều. Biết khoảng cách giữa SO và CD bằng \(\frac{{\sqrt a }}{b}\) trong đó a, b là các số tự nhiên. Khi đó giá trị của a + b là

A. 12                                B. 10                                C. 15                                D. 9

Câu 8: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A. \(V = \frac{{\sqrt 2 {a^3}}}{2}.\)                  B. \(V = \frac{{\sqrt {34} {a^3}}}{2}.\)                 C. \(V = \frac{{\sqrt {34} {a^3}}}{6}.\)                 D. \(V = \frac{{\sqrt 2 {a^3}}}{6}.\)

{-- xem tiếp nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Miện ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Thanh Miện. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON