YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tải về
 
NONE

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TỔ: TOÁN

Mã đề: 178

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG 1

NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Toán 12

 

   

 

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

     A. Hình 1.                         B. Hình 2.                         C. Hình 3.                         D. Hình 4.

Câu 2. Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

     A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.         B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

     C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.                                   D. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Cạnh bên SA vuông góc với (ABCD). Phép đối xứng qua mặt phẳng (SAC) biến khối chóp S.ABC thành khối chóp nào?

     A. S.CBD.                       B. S.ABC.                       C. S.ADC.                       D. S.ABD.

Câu 4. Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật mà không có mặt nào là hình vuông là:

     A. 3.                                 B. 12.                               C. 9.                                 D. 6.

Câu 5. Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác đều là:

     A. 2.                                B. 4.                                C. 8.                                 D. 6.

Câu 6. Cho các hình khối sau:

Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), số khối đa diện lồi là:

     A. 4.                                B. 2.                                C. 1.                                  D. 3.

Câu 7. Khối hai mươi mặt đều là khối đa diện đều loại:

     A. {3;5}.                          B. {2;4}.                          C. {4;3}.                          D. {5;3}.

Câu 8. Khẳng định nào sau đây sai?

     A. Số cạnh của một khối đa diện đều luôn là số chẵn.

     B. Tồn tại một khối đa diện đều có số cạnh là số lẻ.

     C. Số mặt của một khối đa diện đều luôn là số chẵn.

     D. Số đỉnh của một khối đa diện đều luôn là số chẵn.

Câu 9. Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập phương thành

     A. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều.

     B. Năm hình chóp tam giác đều, không có tứ diện đều.

     C. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác đều.

     D. Năm tứ diện đều.

{-- xem tiếp nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 12 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON