YOMEDIA

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023

Tải về
 
ZUNIA12

Để giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi HK2 môn Toán 10 Chân trời sáng tạo sắp tới, HỌC247 đã biên soạn, tổng hợp nội dung tài liệu Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023 giúp các em học tập rèn luyện tốt hơn. Hi vọng đề cương dưới đây là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em thi tốt!

ADSENSE

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai?

A. \(f\left( x \right)=2x-1\).                                                

B. \(f\left( x \right)={{x}^{4}}+7x-2022\).

C. \(f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+2x-10\).                          

D. \(f\left( x \right)=\sqrt{{{x}^{2}}-4x+3}\).

Câu 2: Phương trình \(\sqrt{3{{x}^{2}}+6x+3}=2x+1\) có tập nghiệm là :

A. \(\left\{ 1-\sqrt{3};1+\sqrt{3} \right\}\).                        

B. \(\left\{ 1-\sqrt{3} \right\}\).                                          

C. \(\left\{ 1+\sqrt{3} \right\}\)                                          

D. \(\varnothing \).

Câu 3: Cho đường \(\left( d \right):\left\{ \begin{matrix} x=-1+2t \\ y=3-4t \\ \end{matrix}\left( t\in \mathbb{R} \right) \right.\). Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của \(\left( d \right)\) ?

A. \(\vec{a}=\left( 1;2 \right)\).                                          

B. \(\vec{a}=\left( -1;3 \right)\).                                         

C. \(\vec{a}=\left( 2;-4 \right)\).                                        

D. \(\vec{a}=\left( -1;2 \right)\).

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm \(M\left( 3;-2 \right)\) và \(N\left( 4;1 \right)\).

A. \(\left\{ \begin{array}{*{35}{l}} x=3+4t \\ y=-2+t \\ \end{array} \right.\)              

B. \(\left\{ \begin{array}{*{35}{l}} x=4+3t \\ y=1-2t \\ \end{array} \right.\)              

C. \(\left\{ \begin{array}{*{35}{l}} x=1+3t \\ y=3-2t \\ \end{array} \right.\)             

D. \(\left\{ \begin{array}{*{35}{l}} x=3+t \\ y=-2+3t \\ \end{array} \right.\)

Câu 5: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây: \({{\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }}_{1}}:2x-3y+1=0\) và \({{\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }}_{2}}:-4x+6y-1=0\).

A. Song song.            

B. Trùng nhau.

C. Vuông góc.            

D. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

Câu 6: Khoảng cách từ điểm \(M\left( 1;-1 \right)\) đến đường thẳng \(\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }:3x+y+4=0\) là

A. 1 .

B. \(\frac{3\sqrt{10}}{5}\).     

C. \(\frac{5}{2}\).                   

D. \(2\sqrt{10}\).

 

---(Để xem tiếp nội dung Phần trắc nghiệm của đề cương các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--

 

II. Phần tự luận

Câu 36: Có 8 người cùng vào thang máy ở tầng 1 của một tòa nhà cao 10 tầng và đi lên trên. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để trong 8 người đó có đúng 2 người cùng ra ở 1 tầng và mỗi người còn lại ra ở mỗi tầng khác nhau.

Câu 37: Trong mặt phẳng \(Oxy\), viết phương trình chính tắc của Elip \(\left( E \right)\) có một tiêu điểm là \({{F}_{1}}\left( -2;0 \right)\) và đi qua điểm \(M\left( 2;3 \right)\).

Câu 38: Gọi \(S\) là tập các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ tập \(E=\left\{ 1;2;3;4;5 \right\}\). Chọn ngẫu nhiên một số từ tập \(S\). Tính xác xuất để số được chọn là một số chẵn.

Câu 39: Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho parabol \(\left( P \right):{{y}^{2}}=8x\). Đường thẳng \(\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }\) không trùng với trục \(Ox\) đi qua tiêu điểm \(F\) của \(\left( P \right)\) sao cho góc hợp bởi hai tia \(Fx\) và \(Ft\) là tia của \(\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }\) nằm phía trên trục hoành một góc bằng \(\alpha \left( \alpha \ne {{90}^{\circ }} \right)\). Biết \(\text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ }\) cắt \(\left( P \right)\) tại hai điểm phân biệt \(M,N\) và tập hợp trung điểm \(I\) của đoạn \(MN\) khi \(\alpha \) thay đổi là một Parabol. Xác định phương trình của Parabol.

 

---HẾT---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập HK2 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.  

 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF