YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Đồng Lộc

Tải về
 
NONE

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 năm 2021 Trường THPT Đồng Lộc được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 12

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Một trong những thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ờ Liên Xô (1945 - 1950) ?

 1. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.
 2. Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đểu vượt mức sản lượng năm 1940.
 3. Sản lượng cổng nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chỉến tranh (năm 1940).
 4. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Câu 2: Năm 1949 dã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 2. Liên Xô chế tạo thành công bom hạt nhân
 3. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chiến tranh lạnh” của Mĩ.
 4. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 3: Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 ?

 1. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.
 2. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ờ châu Âu.
 3. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới.
 4. Liên Xô là một nước có nển nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.

Câu 4: I-u-ri Ga-ga-rin là ai ?

 1. Là người đầu tiên thám hiểm Mặt Trăng.
 2. Là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất
 3. Là người đầu tiên thám hiểm sao Hỏa.
 4. Là người đã thiết kế - chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo Spút-ních.

Câu 5: Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc khôi phục kinh tế?

 1. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm trước 9 tháng.
 2. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên cùa Trái đất
 3. Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
 4. Thành lập Liên bang cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Câu 6: Chính sách đối ngoại cùa Liên Xô từ nãm 1945 đến nừa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

 1. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
 2. Chỉ quan hệ với các nước lớn.
 3. Tích cực ủng hộ hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.
 4. Chỉ làm bạn với các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 7: Sau khi Liên Xô sụp đổ, Liên bang Nga trở thành

 1. quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.
 2. quốc gia kế tục Liên Xô.
 3. quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.
 4. quốc gia Liên bang Xô viết.

Câu 8: Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn đến Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

 1. Do đường lối lãnh đạo manh tính chủ quan duy ý trí, cùng với cơ chế quản lý quan liêu bao cấp.
 2. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.
 3. Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm về nhiều mặt, làm cho khủng hoảng trầm trọng.
 4. Không bắt kịp bước phát triển của Khoa học – kĩ thuật tiên tiến.

Câu 9: Tháng 12/1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định nước Nga theo chế độ nào?

 1. Dân chủ đại nghị.                                         
 2. Thể chế quân chủ chuyên chế.
 3. Thể chế quân chủ Lập Hiến.                        
 4. Thể chế Tổng Thống Liên Bang.

Câu 10: Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

 1. thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
 2. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
 3. tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu.
 4. xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.

Câu 11: Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm

 1. Phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
 2. Hoàn thành cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa nền kinh tế.
 3. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
 4. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

Câu 12: Chính sách đối ngoại vủa Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 vừa ngả về phương Tây, vừa khôi phục và phát triển quan hệ với các nước

      A. Châu Phi          B. trong nhóm G7             C. khu vực Mĩ Latinh              D. châu Á

Câu 13: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu thế giới trong lĩnh vực nào?

 1. Công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo.
 2. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 3. Công nghiệp quốc phòng.
 4. Công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Câu 14: Thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế (1946 – 1950), Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực nông nghiệp?

 1. Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.
 2. Sản xuất nông nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.
 3. Sản xuất nông nghiệp tăng 48% so với trước chiến tranh.
 4. Sản xuất nông nghiệp tăng 50% so với trước chiến tranh.

Câu 15: Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh

 1. được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong nước và thế giới.
 2. đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn về nhiều mặt.
 3. là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh và thành quả của Hội nghị Ianta.
 4. Liên Xô, Mĩ, Anh và Pháp vẫn đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau.

Câu 16: Ngày 25-12-1991, Goócbachốp từ chức Tổng thống, lá cờ búa liềm trên nóc điện Crem- lin bị hạ xuống đánh dấu

 1. chính quyền Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên Xô bị tê liệt.
 2. công cuộc cải tô của Goócbachốp bị thất bại.
 3. sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
 4. sự chấm dứt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Câu 17: Xã hội Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX có sự biến đổi như thế nào?

 1. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
 2. Trình độ học vấn của người dân không ngừng được nâng cao.
 3. Tỉ lệ công nhân chiến hơn 70 % sô người lao động trong cả nược.
 4. Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.

Câu 18: Sau khi kế tục Liên Xô, Liên bang Nga phải đối mặt với hai thách thức lớn nào về đối nội?

 1. Tình trang không ổn định do tranh chấp đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc.
 2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa phục hồi và những vụ xung đột sắc tộc.
 3. Chịu áp lực chính trị từ các nước phương Tây và tình trạng không ổn định do tranh chấp đảng phái.
 4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa phục hồi và tình trạng không ổn định do tranh chấp đảng phái.

Câu 19: Từ năm 2000, khi V.Putin lên làm Tổng thống, nước Nga có những biến chuyển khả quan như thế nào?

 1. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, vị thế quốc tế được nâng cao.
 2. Đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, chính trị xã hội ổn định.
 3. Kinh tế dần phục hồi, chính trị xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.
 4. Kinh tế dần phục hồi và phát triển, xã hội có nhiều biến chuyển.

Câu 20: Kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có tín hiệu phục hồi nào năm nào?

      A. 1995                     B. 1997                     C. 1996                   D. 2000

Câu 21: Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những nãm 70) là

 1. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới như: công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ.
 2. Nước tiên phong thực hiện cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp
 3. Trở thành quốc gỉa hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.
 4. Là quốc gỉa có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Câu 22: Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. Các nước tư bản dỡ bò cấm vận, bao vây Liên Xô.

 1. Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới.
 2. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.
 3. Liên bang Xô vỉết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.

Câu 23: Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu đế xây dựng lại đất nước?

 1. Nhũng thành tựu từ công cuộc xây dụng chù nghĩa xã hội trước chiến tranh.
 2. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
 3. Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội và nhiệt tình cùa nhân dân sau ngày chiến thắng.
 4. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Câu 24: Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô đã đạt được những thành tựu cơ bản gì thể hiện vai trò quan trọng của mình với Mĩ và Tây Âu?

 1. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế đối với Mĩ và phương Tây.
 2. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng đối với Mĩ và phương Tây.
 3. Thế cân bằng sức mạnh về quốc phòng với Mĩ và phương Tây.
 4. Thế cân bằng về chinh phục vũ trụ đối với Mĩ và phương Tây.

Câu 25: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

 1. Các thế lực chống Chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước chống phá.
 2. Chậm sửa chữa những sai lầm.
 3. Nhà nước, nhân dân Xô viết nhận thấy Chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
 4. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.

Câu 26: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế và đã đạt được thành tựu lớn nhất là

 1. Chế tạo thành công bom nguyên tử
 2. Về cơ bản đã xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
 3. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp
 4. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ

Câu 27: Điều gì chứng tỏ rõ rệt nhất tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

 1. Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950).
 2. Năm 1972, sản xuất trong 4 ngày đã đạt bằng sản lượng cả năm của đế quốc Nga cũ.
 3. Nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp thế giới
 4. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới

Câu 28: Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới với thắng lợi của

 1. Cách mạng Cuba với sự thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).
 2. Các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 3. Cách mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa (1949).
 4. Cách mạng Việt Nam với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)

Câu 29: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945-1950 là

 1. tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn từ 1941
 2. xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ
 3. đất nước bị chiến tranh tàn phá
 4. đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới

Câu 30: Xác định nội dung chứng minh Liên Xô là cường quốc công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới vào đầu những năm 70 thế kỉ XX

 1. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trung bình hàng năm của Liên Xô đạt trên 90%
 2. Sản lượng công nghiệp Liên Xô vượt 73% so với trước chiến tranh thế giới thứ hai
 3. Sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới
 4. Liên Xô là nước đầu tiên xây dựng nhà máy điện nguyên tử

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1-C

2-D

3-C

4-B

5-A

6-C

7-B

8-B

9-D

10-B

11-D

12-D

13-D

14-A

15-B

16-D

17-B

18-A

19-C

20-C

21-A

22-B

23-C

24-B

25-D

26-B

27-C

28-B

29-C

30-C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Liên bang Nga là ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có quyền

 1. Can thiệp vào tất cả các vấn đề ở các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới.
 2. Phủ quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng bảo an 
 3. Biểu quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng bảo an.
 4. Biểu quyết và phủ quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng bảo an
 5. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.

Câu 2: Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?

 1. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.
 2. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.
 3. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới
 4. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.

Câu 3: Từ sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991, em có nhận xét gì về công cuộc cải tổ đất nước ở Liên Xô ?

 1. Cải tổ đất Nước là sai lầm lớn của những người Cộng sản Xô Viết. Chính công cuộc cải tổ đã đưa đất nước Xô-viết lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.
 2. Cải tổ đất nước ở Liên-Xô tại thời điểm đó là hoàn toàn không phù hợp, không cần thiết.
 3. Cải tổ là một tất yếu, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Liên Xô liên tục mắc phải những sai lầm nên đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn Liên bang.
 4. Mô hình Chủ nghĩa xã hội ờ Liên Xô có quá nhiều thiếu sót, sai lầm nên dù công cuộc cải tổ được xúc tiến tích cực vẫn không thể cứu vãn được tình hình.

Câu 4: Em có nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu ?

 1. Chủ nghĩa xã hội khoa học hoàn toàn không thể thực hiện trong hiện thực.
 2. Đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn quá nhiều thiếu sót, hạn chế
 3. Đó là một tất yếu khách quan.
 4. Học thuyết của Mác đã trở nên lỗi thời.

Câu 5: Điểm khác nhau giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945-1975 là?

 1. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp
 2. Đẩy mạnh cách mạng khoa học kĩ thuật
 3. Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại.
 4. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới

Câu 6: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử cùa Liên Xô so với Mĩ?

 1. Mờ rộng lănh thổ.             
 2. Duy trì nền hòa bình thế giới  
 3. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.        
 4. Khống chế các nước khác.

Câu 7: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

 1. Thực hiện chính sách đóng của nhằm hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài
 2. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triển kinh tế.
 3. Cải tổ, đổi mới về kinh tế - xã hội trước tiên, sau đó mới đến cải tổ, đổi mới về chính trị.
 4. Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính

Câu 8: Cho các sự kiện sau:

 1. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
 2. Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ.
 3. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

 1. 1, 2, 3.                B. 2, 3, 1.                C. 1, 3, 2.                D. 3, 2, 1

Câu 9: Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau chiến tranh lạnh là

 1. cả hai nước đều trở thành trụ cột trong trật tự thế giới “hai cực”.
 2. đều ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để mở rộng ảnh hưởng.
 3. trở thành đồng minh, là nước lớn trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
 4. là người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN.

Câu 10: Cho các sự kiện

 1. Trung Quốc phòng tàu”Thần Châu 5” cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian.
 2. Liên Xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông cùng nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất.
 3. Mĩ phóng tàu Apôlô đưa Amstrong đặt chân lên Mặt Trăng.

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian về các nước có tàu và nhà du hành vũ trụ bay vào không gian

A. 1,2,3.                          B. 2,3,1                           C. 2,1,3                            D. 3,1,2.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 25 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1-D

2-C

3-C

4-B

5-D

6-B

7-D

8-C

9-B

10-B

11-D

12-B

13-A

14-D

15-B

16-D

17-D

18-A

19-A

20-B

21-A

22-D

23-A

24-A

25-B

 

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:

 1. Anh, Pháp, Mỹ.
 2. Liên Xô, Mỹ, Anh. 
 3. Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.
 4. Nga, Mỹ, Anh. 

Câu 2. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn 

 1. đã hoàn toàn kết thúc.                            
 2. bước vào giai đoạn kết thúc.
 3. đang diễn ra vô cùng ác liệt.                            
 4. bùng nổ và ngày càng lan rộng

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu? 

 1. Oa-sinh-tơn (Mĩ).
 2. Pôt-xđam Đức). 
 3. Ianta (Liên Xô).
 4. Luân Đôn (Anh). 

Câu 4. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần? 

 1. Ban thư kí.                                      
 2. Hội đồng bảo an. 
 3. Hội đồng quản thác.                                 
 4. Đại hội đồng. 

Câu 5. Việc phân chia khu vực chiếm đóng của các nước trong phe Đồng minh tại Hội nghị Ianta năm 1945 đối với các nước Đông Nam Á và Nam Á 

 1. thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh. 
 2. do Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát. 
 3. vẫn thuộc phạm vi của các nước phương Tây. 
 4. tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân. 

Câu 6. Theo quyết định của Hội nghị Ianta phía Tây Đức và các nước Tây Âu sẽ do 

 1. quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng. 
 2. quân đội Liên Xô và Trung Quốc chiếm đóng. 
 3. quân đội Anh và Pháp chiếm đóng. 
 4. quân đội Anh, Pháp và Trung Quốc chiếm đóng. 

Câu 7. Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu và Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

       A. Liên Xô                       B. Anh                      C. Mĩ                       D. Pháp 

Câu 8. Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào? 

 1. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.
 2. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 
 3. Nước Đức phải trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập. 
 4. Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội Đồng minh. 

Câu 9. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ tuyến 38 sẽ trở thành danh giới chia cắt giữa 

 1. hai miền nước Nhật.
 2. Trung Quốc lục địa và đại lục.
 3. hai miền nước Đức.
 4. hai miền Triều Tiên.  

Câu 10. Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc tại Hội nghị Pốtxđam (Đức) đã dẫn tới hệ quả gi? 

 1. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm hơn 10 vạn dân thường chết.
 2. Hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới - trật tự hai cực lanta.
 3. Liên Xô và Mỹ chuyển từ đối thoại sang đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh. 
 4. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng mở rộng.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 20 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1.B

2.B

3.C

4.D

5.C

6.A

7.A

8.D

9.D

10.B

11.A

12.B

13.A

14.B

15.D

16.B

17.D

18.B

19.C

20.B

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Vấn đề không được đặt ra trước các cường quốc đồng minh để giải quyết trong Hội nghị Ianta là

 1. khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. 
 2. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. 
 3. phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
 4. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 

Câu 2: Hội nghị Ianta quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ngoại trừ

 1. Hợp tác giữa các nước nhằm khôi phục lại đất nước sau Chiến tranh. 
 2. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản
 3. thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
 4. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới 

Câu 3: Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc

 1. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do chiến tranh Nga Nhật (1904 - 1905). 
 2. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curie 
 3. trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Zakha
 4. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ

Câu 4: Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quan đến tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm

 1. tránh nguy cơ chiến tranh giới 
 2. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 
 3. để bảo vệ hòa bình thế giới
 4. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh. 

Câu 5: Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?

 1. Đã duy trì được trộn tu thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh. 
 2. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc.  
 3. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.  
 4. Xây dng lên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động. 

Câu 6: Liên học quốc quyết định lấy ngày 24-10 hằng năm làm “Ngày Liên hợp quốc” vì đó là ngày A. kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 1. bế mạc Hội nghị Ianta.
 2. Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực. 
 3. Khai mạc Lễ thành lập Liên hợp quốc.  

Câu 7: Tại sao khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai chưa kết thúc, hội nghị Ianta đã được triệu tập?

 1. Do chủ nghĩa phát xít vẫn chưa bị đánh bại, phải triệu tập hội nghị để đề ra kế sách nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 2. Do các nước muốn phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 
 3. Vì muốn tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh.
 4. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc, có nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh. 

Câu 8: Tại sao gọi là “Trật tự hai cực Ianta”?

 1. Liên Xô và Mi phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
 2. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
 3. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
 4. Trật tự này được hình thành bởi quyết định của các cường quốc tại Ianta (Jên Xô). 

Câu 9: Trật tự hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

 1. Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. 
 2. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
 3. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.
 4. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thế. 

Câu 10: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự hai cụ lana

 1. Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
 2. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị vn 
 3. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
 4. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu san o thon hơn tác. 

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1.A

2.A

3.D

4.B

5.B

6.C

7.D

8.B

9.C

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.A

16.A

17.A

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.C

24.A

25.D

26.B

27.A

28.C

29.A

30.B

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Đặc điểm của đường lối đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc?

 1. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.
 2. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
 3. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trung tâm.
 4. Lấy phát triển văn hóa làm trung tâm.

Câu 2: Trung Quốc thực hiện cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng năm nào

       A. 12/1978                      B. 12/1980                       C. 12/1986                       D. 12/1975

Câu 3: Trong 20 năm (1978-1998) thực hiện đường lối cải cách, Trung Quốc đã đạt được thành tựu về kinh tế nào dưới đây

 1. Năm 1998, GDP Trung Quốc đạt 7000 tỉ USD
 2. Sản lượng cá đứng thứ hai thế giới
 3. Tổng sản phẩm của Trung Quốc chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới
 4. GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%

Câu 4: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

 1. Ngày 18 – 1 - 1950 
 2. Ngày 14 – 2 - 1950
 3. Ngày 1 – 1 - 1950 
 4. Ngày 12 – 4 – 1950

Câu 5: Từ những năm 80 của thế kỉ XX trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?

 1. Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam , Cuba.
 2. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.
 3. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ.
 4. Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.

Câu 6: Người đã khởi xướng đường lối cải cách - mở cửa ở Trung Quốc là ai?

 1. Lưu Thiếu Kỳ                           
 2. Đặng Tiểu Bình 
 3. Mao Trạch Đông                                     
 4. Tôn Trung Sơn

Câu 7: Những nước nào ở khu vực Đông Bắc Á đã trở thành “con rồng kinh tế Châu Á ”

 1. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 
 2. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo.
 3. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.      
 4. Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan

Câu 8: Sự kiện nào đã đánh dấu Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng con người bay vào vũ trụ?

 1. Tháng 11/2011, phóng tàu “ Thần Châu 8” bay vào vũ trụ.
 2. Tháng 10/2003, phóng tàu “Thần Châu 5” bay vào vũ trụ.
 3. Tháng 3/2003, phóng tàu “Thần Châu” bay vào vũ trụ.
 4. Tháng 6/2013, phóng tàu “Thần Châu 10” bay vào vũ trụ

Câu 9: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?

      A. 1/8/1949.                    B. 1/9/1948.                  C. 1/10/1949.                      D. 1/10/1950.

Câu 10: Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc là

 1. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc
 2. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc
 3. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và lên xã hội chủ nghĩa
 4. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1-B

2-A

3-D

4-A

5-B

6-B

7-A

8-B

9-C

10-C

11-A

12-A

13-C

14-C

15-A

16-C

17-A

18-B

19-C

20-A

21-B

22-D

23-C

24-C

25-D

26-B

27-B

28-A

29-C

30-D

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Đồng Lộc. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON