ON
ADMICRO

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Trưng Vương

Tải về
VIDEO_3D

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Bộ đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 có đáp án năm học 2020-2021 Trường THPT Trưng Vương. Tài liệu gồm bài tập minh họa có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển

C. năng suất lao động tăng cao

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện

Câu 3: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba                         B. quý tộc, tư sản, nông dân

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân                                   D. tư sản, nông dân, bình dân

Câu 4: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX                             B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX                             D. những năm 40 của thế kỉ XIX

Câu 5: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A. 31 tỉnh               

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc              

C. 30 tỉnh            

D. 3 vùng

Câu 6: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển                     B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển                                         D. các ngành kinh tế chậm phát triển

Câu 7: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A. máy kéo sợi Gien-ni           

B. tàu lửa               

C. máy hơi nước                    

D. đầu máy xe lửa

Câu 8:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:     

A. Bạch Đằng                                                       

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                     

D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 9:  Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:  

A. 1777                  

B. 1785                        

C. 1771                                 

D. 1786

Câu 10: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"                                 

B. "Diệt Lê diệt Trịnh"           

C. "Phù Trịnh diệt Lê"                                               

D. "Phù Lê diệt Trịnh"

Câu 11:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:

A. Khắc in bản gỗ  

B.  Vẽ tranh sơn mài     

C.  Nghề in                            

D. In tranh dân gian          

Câu 12: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam                    

B. Đại Việt                     

C. An Nam                             

D. Việt Nam

II. Phần tự luận 

Câu 1: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn? Qua đó nêu lên công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước?                                                                      

Câu 2: Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

Câu 3: Lập bảng so sánh các cuộc Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp 1789 về các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, hình thức và kết quả?      

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

 

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn và công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước?  

- Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào xâm lược nước ta

- Quân ta tạm rút về Ninh Bình, Thanh Hóa

- Nguyễn Hụê lên ngôi, tiến quân ra Bắc

- Sau 5 ngày (từ 30 tháng chạp đến mùng 5 tết Kỷ Dậu 1789) nghĩa quân Tây Sơn tiến quân thần tốc, chiến đấu quyết liệt với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã đánh tan hoàn toàn 29 vạn quân Thanh xâm lược

* Ý nghĩa: bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

* Công lao của phong trào Tây sơn: Bước đấu thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

Câu 2: Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

- Vì chính quyền Gia cô banh do Rô-be-xpi-e đứng đầu đã giải quyết mọi nhiệm vụ mà lịch sử nước Pháp đặt ra mà các thời kì trước và sau đó đều không thể thực hiện được.

- Về chính trị: 6.1793 thông qua Hiến pháp dân chủ: tuyên bố Pháp là nước Cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xoá bỏ.

- Về kinh tế: giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân: ra đạo luật ngày 3.6 tịch thu ruộng đất của quí tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ bán cho nông dân trả tiền dần trong 10 năm; ban hành Luật giá tối đa, chống nạn đầu cơ tích trữ; Luật về mức lương tối đa của công nhân…

- Về quân sự: 23.8.1793 Quốc hội thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc” có 42 vạn người đã tình nguyện tham gia quân đội. Đến cuối năm 1793 thù trong và giặc ngoài bị đánh bại.

Câu 3: Bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản:

 

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp

Nhiệm vụ

Lật đổ chế độ phong kiến. Mở đường cho CNTB phát triển

Đánh đổ ách thống trị của thực dân Anh giành độc lập. Mở đường cho CNTB phát triển

Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, mở đường cho CNTB phát triển

Lãnh đạo

Tư sản và quý tộc mới

Tư sản

Tư sản

Hình thức

Nội chiến

 Chiến tranh giành độc lập

Nội chiến và chống thù trong giặc ngoài

Kết quả

Thiết lập chế độ Quân chủ Lập hiến.

Lật đổ ách thống trị của Anh. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền Cộng hòa.

 

ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX                             B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX                             D. những năm 40 của thế kỉ XIX

Câu 2: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A. 31 tỉnh          

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc              

C. 30 tỉnh            

D. 3 vùng

Câu 3: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển                     B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển                                         D. các ngành kinh tế chậm phát triển

Câu 4: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A. máy kéo sợi Gien-ni          B. tàu lửa                C. máy hơi nước         D. đầu máy xe lửa

Câu 5:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                      D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 6:  Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:

A. 1777                            B. 1785                         C.  1771                 D. 1786

Câu 7: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"                                  B. "Diệt Lê diệt Trịnh"           

C. "Phù Trịnh diệt Lê"                                                D. "Phù Lê diệt Trịnh"

Câu 8:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:

A. Khắc in bản gỗ          

B. Vẽ tranh sơn mài     

C.  Nghề in           

D. In tranh dân gian      

Câu 9: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam                        

B. Đại Việt                 

C. An Nam                   

D.  Việt Nam

Câu 10: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A

A

A

 

ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A. máy kéo sợi Gien-ni           

B. tàu lửa   

C. máy hơi nước       

D. đầu máy xe lửa

Câu 2:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                      D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 3:  Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:

A. 1777                

B. 1785                

C. 1771                

D. 1786

Câu 4: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"                                  B. "Diệt Lê diệt Trịnh"           

C. "Phù Trịnh diệt Lê"                                                 D. "Phù Lê diệt Trịnh"

Câu 5:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:  

A. Khắc in bản gỗ      

B. Vẽ tranh sơn mài     

C. Nghề in           

D. In tranh dân gian   

Câu 6: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam                        

B. Đại Việt                 

C. An Nam             

D. Việt Nam

Câu 7: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 8: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển

C. năng suất lao động tăng cao

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện

Câu 9: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba                         B. quý tộc, tư sản, nông dân

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân                                   D. tư sản, nông dân, bình dân

Câu 10: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX                             B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX                             D. những năm 40 của thế kỉ XIX

Câu 11: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A. 31 tỉnh               

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc              

C. 30 tỉnh            

D. 3 vùng

Câu 12: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển                     B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển                                         D. các ngành kinh tế chậm phát triển

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

C

C

D

D

D

A

A

A

B

B

B

 

ĐỀ SỐ 4

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"                                  B. "Diệt Lê diệt Trịnh"          

C. "Phù Trịnh diệt Lê"                                                D. "Phù Lê diệt Trịnh"

Câu 2:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:

A. Khắc in bản gỗ           

B. Vẽ tranh sơn mài     

C. Nghề in               

D. In tranh dân gian      

Câu 3: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam                            

B. Đại Việt                      

C. An Nam              

D. Việt Nam

Câu 4: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển

C. năng suất lao động tăng cao

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện

Câu 6: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba                         B. quý tộc, tư sản, nông dân

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân                                   D. tư sản, nông dân, bình dân

Câu 7: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX                             B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX                             D. những năm 40 của thế kỉ XIX

Câu 8: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A. 31 tỉnh               

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc              

C.  30 tỉnh            

D. 3 vùng

Câu 9: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển                     B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển                                         D. các ngành kinh tế chậm phát triển

Câu 10: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A. máy kéo sợi Gien-ni           

B. tàu lửa               

C. máy hơi nước        

D. đầu máy xe lửa

Câu 11:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                      D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 12:  Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:

A. 1777                 

B. 1785                

C. 1771                

D.  1786

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

D

D

A

A

A

B

B

B

C

C

C

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Dấu tích người tối cổ được tìm thấy trên dải đất VN vào:

A. khoảng 30-40 vạn năm

B. khoảng 10-20 vạn năm

C. khoảng 500-10 vạn năm

D. khoảng 7000-10 vạn năm

Câu 2: thời gian tồn tại của văn hóa Đông Sơn là

A. từ đầu thế kỷ I TCN đến Thế kỷ I SCN

B. từ đàu thiên niên kỷ I TCN đến thế kỷ II SCN

C. từ đầu thiên niên kỷ I TCN đến thế kỷ I SCN

D. tờ đầu thiên niên kỷ IITCN đến thế kỷ I SCN

Câu 3: Đặc điểm của nhà nước Văn Lang- Âu Lạc là

A. Bộ máy nhà nước đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu

B. Bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh đứng đầu là vua Hùng

C. Đơn giản, sơ khai, chưa hoàn chỉnh nhưng đây là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc

D. nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực chau Á

Câu 4: Nước ta rơi vào ách thống trị của PK phương Bắc từ

A. 111 TCN      

B. 179 TCN     

C. 208 TCN   

D. 179 SCN

Câu 5: Các triều đại PK phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm

A. thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa phương Đông

B. khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. thực hiện mưu đồ đồng hóa dân tộc và thôn tính vĩnh viễn nước ta sáp nhập nước ta vào lãnh thổ TQ

D. phát triển tinh hoa văn hóa của dân tộc Hán trên bán đảo ĐD

Câu 6: Hai bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa vào năm nào và tại đâu?

A. năm 39 – Luy Lâu                              

B. Năm 40- Mê Linh  

C. Năm 41- Cổ Loa                                 

D. Năm 42- Hát Môn

Câu 7: Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa hai Bà là?

A. được đông đảo nhân dân tham gia

B. có sự liên kết với các tù trưởng thiểu số

C. nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa

D. lực lượng tượng binh giữ vai trò tiên phong

Câu 8: Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa của bà Triệu năm 248

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905

D. Khởi nghĩa của Ngô Quyền năm 938

Câu 9: Kinh đô của nước Vạn Xuân được đặt tại

A. Cổ Loa      

B. Hoa Lư       

C. Vùng cửa sông Tô Lịch    

D. Luy Lâu

Câu 10: triều đaị mở đầu cho thời đại PK độc lập của dân tộc VN là

A. triều Tiền Lý      

B. Triều Lê       

C. Triều Ngô     

D. Triều Nguyễn

---(Nội dung đầy đủ, chi từ câu 11 đến câu 38 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Trên đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Trưng Vương. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

​Chúc các em học tập tốt !

 

 

 

YOMEDIA
1=>1