ON
YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Tải về
VIDEO_3D

Để giúp các em học sinh lớp 10 có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới HOC247 giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 Trường THPT Phan Ngọc Hiển dưới đây được biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em tự luyện tập làm đề. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 10

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Quốc gia đầu tiên của người Việt Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào?

A. Văn hóa Đông Sơn.

B. Văn hóa Phùng Nguyên.

C. Văn hóa Đồng Đậu.

D. Văn hóa Gò Mun.

Câu 2. Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỷ X nhằm thực hiện âm mưu gì?

A. Sát nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng.

B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng.

C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của chúng.

D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.

Câu 3. Vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê là ai?

A. Lê Thái Tổ.              

B. Lê Đại Hành.

C. Lê Thánh Tông.      

D. Lê Nhân Tông.

Câu 4. Ai là tác giả của hai câu thơ sau:

"Tướng võ, quan hầu đều biết chữ,

Thợ thuyền, thư lại cũng hay thơ".

A. Trần Nhân Tông.

B. Trần Quang Khải.

C. Trần Nguyên Đán.

D. Phạm Sư Mạnh.

Câu 5. Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.

B. Đó là một con sông lớn.

C. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp.

D. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho phong trào Tây Sơn bị thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh?

A. Các thế lực phong kiến nổi dậy giành quyền lực.

B. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh.

C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Tây Sơn.

D. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi nhưng không đủ năng lực.

Câu 7. Ngày 4-7-1776 ghi vào lịch sử nước Mĩ là:

A. Ngày quốc khánh nước Mĩ.

B. Ngày bùng nổ chiến tranh.

C. Các thuộc địa tuyên bố tách khỏi nước Anh.

D. Đại hội lục địa lần hai thành công.

Câu 8. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

A. Tư bản, nhân công.

B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.

C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học, kỹ thuật.

D. Tư bản và các thiết bị máy móc.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Câu 10. Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

A

B

C

D

D

A

C

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân)

+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất, mở đường cho lực lượng sản xuất TBCN phát triển

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo nhưng quần chúng nhân dân quyết định tiến trình phát triển của cách mạng

- Mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Câu 10.  

 * Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước:

 - Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

 - Lao động bằng thủ công dần được thay thế bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh và các nước châu Âu.

 - Làm cho năng suất lao động ngày càng tăng.

 - Làm thay đổi bộ mặt kinh tế nước Anh nói riêng và các nước tư bản châu Âu nói chung.

 - Dẫn đến sự ra đời các ngành công nghiệp mới.

 * Hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu:

 - Về kinh tế:

 + Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.

 + Làm chuyển biến nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

 + Đưa các nước có nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp phát triển.

 - Về xã hội:

 + Hình thành hai giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

 + Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

 + Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đâu là phát biểu đúng khi nói về ý nghĩa trọng đại của cuộc CMTS Anh?

A. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ chiếm nô sang chế độ phong kiến.

B. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

C. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ chiếm nô sang chế độ tư bản.

D. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ tư bản sang chế độ phong kiến.

Câu 2. Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là gì?

A. Miền Nam phát triển nền kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển nền kinh tế thương nghiệp.

B. Cả hai miền Nam - Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp.

C. Miền Nam phát triển nền kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp.

D. Cả hai miềnNam – Bắc đều phát triển nền kinh tế đồn điền dựa vào sự bóc lột đối với nô lệ da đen.

Câu 3. Đại hội nào tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ?

A. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất.

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai.

C. Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập.

D. Đại hội đại biệu Phi-la-đen-phi-a lần thứ ba.

Câu 4. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc, phong kiến cấu kết với tăng lữ.

B. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với phong kiến quý tộc và kinh tế gắn với tư sản.

C. Tầng lớp gần gũi với nhân dân, có nguồn gốc quý tộc.

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ với nhân dân.

Câu 5. Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra

A. Từ năm 1642 - 1648.

B. Từ năm 1640 - 1648.

C. Từ năm 1642 - 1649.

D. Từ năm 1640 - 1688.

Câu 6. Xác định năm 1649 cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao từ khi nào?

A. Vua Sac - lơ bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập.

B. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi nội chiến kết thúc chế độ độc tài được thiết lập.

D. Sau cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 7. Xác định vị trí mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Ven bờ Đại Tây Dương.

B. Ven bờ Thái Bình Dương.

C. Ven bờ Ấn Độ Dương.

D. Ven bờ Bắc Băng Dương.

Câu 8. Khái quát điểm nổi bật tình hình xã hội nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là gì?

A. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tư sản và nông dân.

B. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và nông dân.

C. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, phong kiến và nông dân.

D. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3.

Câu 9. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp là:

A. Mông-tex-ki-ơ, Ô-oen và Phu-ri-ê.

B. Ô-oen, Phu-ri-ê và Xanh-xi-mông.

C. Mông-tex-ki-ơ, Vôn-te và Rút-xô.

D. Xanh-xi-mông, Rút-xô và Vôn-te.

Câu 10. Nội dung tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là:

A. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước tư bản chủ nghĩa.

B. Lên án chế độ tư bản,đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

C. Lên án chế độ phong kiến, nhà thờ Ki – tô, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

D. Lên án chế độ phng kiến, đưa ra í thuyết xây dựng Nhà nước quân chủ lập hiến.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 29 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B

C

C

B

A

A

A

D

C

A

C

A

B

A

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A

C

B

B

B

D

C

D

D

A

A

D

C

D

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (TH): Nội dung nào phản ánh đúng về đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

A. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

B. Hỗ trợ vua Lê nắm quyền trở lại trên cả nước.

C. Thống nhất hoàn toàn đất nước.

D. Đánh bại ba lần xâm lược của quân Mông - Nguyễn, Xiêm và Thanh.

Câu 2 (NB): Thay đổi lớn nhất trong cải cách hành chính đưới thời Minh Mạng là gì?

A. Chia cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và Trực doanh.

B. Chứa cả nước thành 31 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

C. Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

D. Cha cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và phủ Thừa Thiên.

Câu 3 (TH): Nguyên nhân cơ bản khiến nhà Lê đánh mất vai trò tích cực của mình trong tiến trình xây dựng đất nước là gì?

A. Do Mạc Đăng Dung cướp ngôi, lập ra nhà Mạc.

B. Do vua quan ăn chơi sa đọa, nội bộ triều đình tranh giành quyền lực.

C. Do cuộc khởi nghĩa của nông dân chống đối nhà Lê diễn ra khắp nơi.

D. Do nhà Lê thần phục nhà Minh của Trung Quốc.

Câu 4 (NB): Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

A. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước phương Tây.

B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục.

C. Chủ trương thiết lập quan hệ bang giao với Mĩ.

D. Phục tùng nhà Thanh.

Câu 5 (TH): Điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta thế kỉ X-XV là

A. có hệ thống sông ngòi thuận lợi cho tưới tiêu.

B. điều kiện khí hậu thuận lợi.

C. đất đai màu mỡ, diện tích lớn.

D. nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích phát triển kinh tế.

Câu 6 (NB): Thông qua Hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ gắn với thời kỳ nào của cách mạng tư sản Pháp 1789?

A. Thời kì phái Gi-rông-đanh cầm quyền.

B. Thời kì phái Gia-cô-banh cầm quyền.

C. Thời kỳ quân chủ lập hiến.

 D. Thời kì phong kiến chuyên chế.

Câu 7 (VDC):Cùng với sự phát triển mạnh như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, theo em, để có thể phát triển bền vững, tất cả các quốc gia trên thế giới cần quan tâm giải quyết vấn đề gì?

A. bùng nổ dân số.

B. ô nhiễm môi trường.

C. khủng bố.

D. chênh lệch giàu nghèo.

Câu 8 (NB): Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là

A. Hoàng Việt luật lệ.

B. Quốc triều hình luật.

C. Hình thư.

D. Hình luật.

Câu 9 (TH): Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc

A. kháng chiến chống ngoại xâm.

B. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng.

C. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

D. xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu 10 (VD): Chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài song vẫn mang đậm tính dân tộc và dân gian. Đó là đặc điểm của văn hóa thời

A. Đinh, Tiền Lê.                   B. Lý, Trần.

C. Lý, Trần, Lê.                     D. Lê sơ.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1. A

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. B

8. C

9. A

10. C

11. B

12. B

13. B

14. B

15. A

16. D

17. A

18. C

19. A

20. D

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. C

27. D

28. A

29. C

30. B

31. A

32. D

33. C

34. D

35. C

36. B

37. D

38. D

39. C

40. A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Trình bày những nét mới của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Truyền thống yêu nước Việt Nam được phát triển như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

Câu 2: Chứng minh thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.

Câu 3: Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Anh (chị) hãy lập bảng so sánh chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ với Cách mạng tư sản Pháp theo các tiêu chí sau:

+ Thời gian bùng nổ cách mạng

+ Hình thức

+ Nhiệm vụ

+ Lãnh đạo

+ Động lực

+ Kết quả - ý nghĩa

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng và nêu nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng tư sản Anh?

Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm tư tưởng, tôn giáo Việt Nam từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX và giải thích tại sao thế kỉ XVI Nho giáo nước ta lại từng bước suy thoái?

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1