ON
YOMEDIA

Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 6 năm 2021 Trường THCS Chánh Nghĩa

Tải về
VIDEO_3D

Tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 6 năm 2021 Trường THCS Trần Quốc Tuấn được HOC247 biên soạn và tổng hợp giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hè. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em học sinh. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

 
 
YOMEDIA

BỘ 4 ĐỀ ÔN TẬP HÈ SINH HỌC 6 NĂM 2021

TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA

 

1. ĐỀ SỐ 1

Phần I: Trắc nghiệm: (4 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm những gì?

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

C. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, không bào và nhân

D. Nhân, không bào, lục lạp, màng tế bào

Câu 2: Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia?

A. Lá cây.

B. Ở mô phân sinh.

C. Rễ cây.

D. Ở mô mềm.

Câu 3: Nhóm các cây rễ chùm là?

A. Lúa, hành, ngô, tỏi.

B. Tre, lúa, ổi, tỏi.

C. Mía, cà chua, nhãn, xoài.

D. Hành, lúa, mít, ngô.

Câu 4: Cây nào có thân gỗ?

A. Cau.

B. Ngô.

C. Xà cừ.

D. Tre.

Câu 5: Loại cây nào dưới đây có thân củ?

A. Su hào.

B. Ngô.

C. Xà cừ.

D. Khoai lang

Câu 6: Khí thải ra trong quá trình hô hấp của cây?

A. Oxi

B. Cacbonic

C. Hidro

D. Không có

Câu 7: Cây có gân lá hình mạng?

A. Lúa.

B. Địa liền

C. Ngô.

D. Cây gai.

Câu 8: Cây có rễ biến dạng?

A. Mít.

B. Chanh

C. Xà cừ.

D. Khoai lang

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm). Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn?

Câu 2: (3 điểm). Hiện tượng quang hợp đã cung cấp chất khí nào để duy trì sự sống? Viết sơ đồ hiện tượng quang hợp của cây? Em cần làm gì để góp phần làm cho môi trường trong lành hơn?

ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

C

B

A

C

A

B

D

D

 

----

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

2. ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm những bộ phận nào?

A. Chân kính, ống kính, bàn kính.

B. Chân kính, thân kính, bàn kính.

C. Thân kính, ống kính, bàn kính.

D. Chân kính, ốc điều chỉnh, bàn kính.

2. Màng sinh chất có chức năng gì?

A. Bao bọc ngoài chất tế bào.

B. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

C. Điều khiển hoạt động sống của tế bào.

D. Chứa dịch tế bào.

3. Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là quá trình gì?

A. Phân chia.

B. Phân sinh.

C. Phân bào.

D. Lớn lên.

4. Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển?

A. Mô nâng đỡ.

B. Mô phân sinh ngọn.

C. Mô mềm.

D. Loại mô khác.

5. Thân cây gồm các bộ phận nào?

A. Thân chính, cành.

B. Chồi ngọn và chồi nách.

C. Hoa cà quả.

D. Cả a và b.

6. Thân cây dài ra do đâu?

A. Mô phân sinh ở cành, ở ngọn.

B. Chồi ngọn.

C. Sự phân chia và lớn lên của các tế bào ở mô phân sinh ngọn.

D. Sự lớn lên và phân chia các tế bào ở thân cây.

7. Vỏ của thân non gồm những bộ phận nào?

A. Gồm thịt vỏ và mạch râ.y

B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và ruột.

C. Gồm biểu bì và thịt vỏ.

D. Gồm thịt vỏ và ruột.

8. Do đâu mà đường kính của các cây gỗ trưởng thành to ra?

A. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở chồi ngọn.

B. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ.

C. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh trụ

D. Cả B, C.

9. Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại nào?

A. Thân quấn, tua cuốn, thân bò.

B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ.

C. Thân đứng, thân leo, thân bò.

D. Thân cứng, thân mềm, thân bò.

10. Vì sao khi trồng các cây đậu, bông, cà phê…trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường bấm ngọn, kết hợp với tỉa cành?

A. Khi bấm ngọn cây không cao lên.

B. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển.

C. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển.

D. Cả A, B, C.

11. Nhờ đâu nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân?

A. Mạch gỗ.

B. Mạch rây.

C. Vỏ.

D. Trụ giữa.

12. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ?

A. Cây dong giềng, cây su hào, cây chuối.

B. Cây nghệ, cây gừng, cây cỏ tranh.

C. Cây khoai tây, cây khoai lang, cây hành.

D. Cây gừng, cây chuối, cây bạc hà.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: So sánh cấu tạo trong của thân non và cấu tạo miền hút của rễ?

Câu 2: Rễ gồm mấy miền?Chức năng của mỗi miền?

Câu 3: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?

Câu 4: Thân gỗ trưởng thành sẽ có dác và ròng. Theo em, sử dụng phần nào để đóng bàn, ghế tốt hơn?

ĐÁP ÁN

I.TRẮC NGHIỆM

Câu

  1

  2

 3 

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

Đáp án

  B

  A

  C

  B

  D

  C

  C

  D

  C

  D

  A

  B

----

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

I. Trắc nghiệm ( 3đ )

 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

 1. Bấm ngọn những cây lấy quả hạt có lợi gì?

          a. Để tăng năng suất cây trồng      c. Để cây sống lâu

          b. Để cây chịu hạn tốt                   d. Để cây chống được mầm bệnh

  2. Vì sao lông hút có thể coi là một tế bào?

          a. Vì có không bào lớn

          b. Vì nó là 1 tế bào biểu bì kéo dài

          c. Vì có đủ các thành phần của tế bào

          d. Vì có chức năng hút nước và khoáng

  3. Miền hút là miền quan trọng nhất vì:

          a. Có mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng

          b. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng

          c. Có mạch rây vận chuyển chất hữu cơ

          d. Có ruột chứa chất dự trữ

   4. Rễ các cây ngập trong nước có lông hút không?

          a. Tất cả những cây rễ ngập trong nước có lông hút

          b. Một số những cây rễ ngập trong nước không có lông hút

          c. Phần lớn những cây rễ ngập trong nước có lông hút

          d. Phần lớn những cây ngập trong nước không có lông hút

   5. Mạch gỗ có chức năng là:

          a. Vận chuyển nước và khoáng

          b. Vận chuyển chất hữu cơ

          c. Vận chuyển nước, muối khoáng, chất hữu cơ

          d. Chứa chất dự trữ

   6. Mạch rây có chức năng là:

          a. Vận chuyển nước và muối khoáng

          b. Vận chuyển chất hữu cơ

          c. Vận chuyển nước, khoáng, chất hữu cơ

          d. Chứa chất dự trữ

   7. Ruột có chức năng là:

          a. Vận chuyển nước và muối khoáng

          b. Vận chuyển chất hữu cơ

          c. Vận chuyển nước, khoáng, chất hữu cơ

          d. Chứa chất dự trữ

   8. Một tế bào mẹ sau 1 lần phân chia cho ra mấy tế bào con?

            a. 1 tế bào con

            b. 2 tế bào con

            c. 3 tế bào con

            d. 4 tế bào con

  9.  Tế bào ở mô nào mới có khả năng lớn lên và phân chia.

          a. Mô sẹo.                          

         b. Mô phân sinh.

         c. Mô mềm.                       

         d. Mô nâng đỡ.

10. Rễ thở thường gặp ở những cây

          a. mọc ở vùng đồi núi.    

         b. trồng trong chậu.        

         c. ở nơi bị ngập nước.    

         d. mọc trên đất.

11. Khi trồng các loại cây rau, người ta thường bấm ngọn nhằm mục đích

          a. làm tăng chồi non trên cây.

          b. làm tăng số hoa trên cây.

          c. làm giảm chồi lá trên cây.                                                

         d. làm giảm số hoa trên cây.

12. Để có tác dụng tốt, việc bấm ngọn ở cây trồng nên thực hiện vào lúc

          a. sau khi thu hoạch.       

         b. sau khi cây ra hoa.      

         c. trước khi cây ra hoa.   

         d. khi cây bắt đầu lớn.

 II. Tự luận ( 7đ )

 Câu 1 (2 điểm):

 Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

 Câu 2 (2 điểm):

 Hãy trình bày thí nghiệm chứng tỏ mạch gỗ trong thân có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

 Câu 3 (3 điểm):

 Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

c

b

b

a

b

d

b

b

c

a

c

 

 

 

----

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm ( 3đ )

 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Bấm ngọn những cây lấy quả hạt có lợi gì?

a. Để tăng năng suất cây trồng.

b. Để cây chịu hạn tốt

c. Để cây sống lâu

d. Để cây chống được mầm bệnh

2. Vì sao lông hút có thể coi là một tế bào?

a. Vì có không bào lớn

b. Vì nó là 1 tế bào biểu bì kéo dài

c. Vì có đủ các thành phần của tế bào

d. Vì có chức năng hút nước và khoáng

3. Vì sao miền hút là miền quan trọng nhất?

a. Có mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng

b. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng

c. Có mạch rây vận chuyển chất hữu cơ

d. Có ruột chứa chất dự trữ

4. Rễ các cây ngập trong nước có lông hút không?

a. Tất cả những cây rễ ngập trong nước có lông hút

b. Một số những cây rễ ngập trong nước không có lông hút

c. Phần lớn những cây rễ ngập trong nước có lông hút

d. Phần lớn những cây ngập trong nước không có lông hút

5. Mạch gỗ có chức năng gì?

a. Vận chuyển nước và khoáng

b. Vận chuyển chất hữu cơ

c. Vận chuyển nước, muối khoáng, chất hữu cơ

d. Chứa chất dự trữ

6. Mạch rây có chức năng gì?

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

b. Vận chuyển chất hữu cơ

c. Vận chuyển nước, khoáng, chất hữu cơ

d. Chứa chất dự trữ

7. Ruột có chức năng gì?

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

b. Vận chuyển chất hữu cơ

c. Vận chuyển nước, khoáng, chất hữu cơ

d. Chứa chất dự trữ

8. Một tế bào mẹ sau 1 lần phân chia cho ra mấy tế bào con?

a. 1 tế bào con

b. 2 tế bào con

c. 3 tế bào con

d. 4 tế bào con

9. Tế bào nào ở mô nào mới có khả năng lớn lên và phân chia?

a. Mô sẹo.      

b. Mô phân sinh.

c. Mô mềm.    

d. Mô nâng đỡ.

10. Rễ thở thường gặp ở những cây nào?

a. Mọc ở vùng đồi núi.           

b. Trồng trong chậu.  

c. Ở nơi bị ngập nước.

d. Mọc trên đất.

11. Khi trồng các loại cây rau, người ta thường bấm ngọn nhằm mục đích gì?

a. làm tăng chồi non trên cây.

b. làm tăng số hoa trên cây.

c. làm giảm chồi lá trên cây.              

d. làm giảm số hoa trên cây.

12. Để có tác dụng tốt, việc bấm ngọn ở cây trồng nên thực hiện vào lúc nào?

a. Sau khi thu hoạch. 

b. Sau khi cây ra hoa.

c. Trước khi cây ra hoa.         

d. Khi cây bắt đầu lớn.

 II. Tự luận ( 7 điểm )

 Câu 1 (2 điểm): Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

 Câu 2 (2 điểm): Hãy trình bày thí nghiệm chứng tỏ mạch gỗ trong thân có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

 Câu 3 (3 điểm): Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm ( 3đ )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

c

b

b

a

b

d

b

b

c

a

c

 

 

 

  ----

 -(Để xem nội dung tài liệu, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 6 năm 2021 Trường THCS Chánh Nghĩa. Để xem thêm các tài liệu khác các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tham khảo và tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)