ADMICRO

106 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu 106 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020. Các câu hỏi được tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, nhằm giúp các em có thể ôn tập Chương 2 của phần Đại số 10 thật hiệu quả. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em.

 
 
YOMEDIA

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 10

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Câu 1: Cho hàm số: y = \( - {x^4} + 5{x^3} - 2{x^2} + 1\). Trong các điểm sau đây, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số:

A. M3 \(\left (\frac{1}{2};\frac{{ - 17}}{{16}}\right )\)               B. M2(-3; -233)                        C. M1(1; 3)                              D. M4(0; 1)

Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2|x–1| + 3|x| – 2?

 A. (2; 6);                          B. (1; –1);                             C. (–2; –10);                                D. (0; - 2)

Câu 3: Cho hàm số: y = \(2{x^5} - 3{x^4} + {x^3} - 7{x^2} + 2\). Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A. M1(1; -5)                     B. M2(-1; -11)                       C. M3 \(\left( {\frac{3}{2};8} \right)\)                             D. M4(0; -2)

Câu 4: Cho hàm số: y = \(\frac{{x - 1}}{{2{x^2} - 3x + 1}}\). Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A. M1(2; 3)                       B. M2(0; -1)                          C. M3 (12 ; –12 )                       D. M4(1; 0)

Câu 5: Đồ thị hàm số \(y = \left\{ \begin{array}{l}
2x + 1{\rm{ }}\,\,\,khi{\rm{ }}x \le 2\\
{x^2} - 3{\rm{ }}\,\,\,khi{\rm{ }}x > 2
\end{array} \right.\) đi qua điểm có tọa độ:

A. (0;1)                       B. (-3;0)                      C. (0;3)                          D. (0;-3)

Câu 6: Cho hàm số y = \(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{2x + 5}}{{3 - x}}{\rm{  }},{\rm{  }}x <  - 2\\
\sqrt {2x + 5} {\rm{ }},{\rm{  }} - 2 \le x < 2\\
 - {x^2} + 5{\rm{ }},{\rm{  }}x \ge 2
\end{array} \right.\). Giá trị của f(2) là:

A. 1                                   B. \( - \frac{1}{5}\)                                     C. \(\sqrt 5 \)                          D. 3

Câu 7: Cho hàm số y = \(\left\{ \begin{array}{l}
4{\rm{ }} - {\rm{ }}2x{\rm{  }},{\rm{  }}x{\rm{ }} > {\rm{ }} - 1\\
{x^2} - {\rm{ }}3{\rm{ }},{\rm{   }}x \le  - 1
\end{array} \right.\). Giá trị của f(-2) là:

A. -7                                 B. 0                                      C.  8                                            D.  1

Câu 8: Cho hàm số y = f(x) = |–5x|, kết quả nào sau đây là sai ?

A. f(–1) = 5;                     B. f(2) = 10;                         C. f(–2) = 10;                              D. f( ) = –1.

Câu 9: Cho hàm số y = \(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{2}{{x - 1}}{\rm{  }},{\rm{  }}x \in ( - \infty ;0)\\
\sqrt {x + 1} {\rm{ }},{\rm{  }}x \in [0;2]\\
{x^2} - 1{\rm{ }},{\rm{  }}x \in (2;5]
\end{array} \right.\). Tính f(4), ta được kết quả :

A. \(\frac{2}{3}\);                               B. 15;                                   C. \(\sqrt 5 \);                                        D. Kết quả khác.

Câu 10: Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{2\sqrt {x + 2}  - 3}}{{x - 1}}{\rm{ khi }}x \ge 2\\
{x^2}{\rm{ + 1            khi }}x < 2
\end{array} \right.\). Khi đó, \(f\left( 2 \right) + f\left( { - 2} \right)\) bằng:

A. \(\frac{8}{3}\)                                B. 4                                  C.6                                   D. \(\frac{5}{3}\)

{-- xem đầy đủ nội dung 106 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 106 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm tài liệu:

 

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)