ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 19 Từ trường

30 phút 13 câu 627 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 11648

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
  • B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
  • C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
  • D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 11649

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
  • B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.
  • C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
  • D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 11653

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
  • B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
  • C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
  • D. Các đường sức từ là những đường cong kín.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 11655

  Từ trường không tương tác với

  • A. Các điện tích chuyển động.
  • B. Các điện tích đứng yên.
  • C. Nam châm đứng yên.
  • D. Nam châm chuyển động.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 11657

  Từ phổ là:

  • A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
  • B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
  • C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
  • D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 11658

  Tính chất cơ bản của từ trường là:

  • A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
  • B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
  • C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
  • D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 11659

  Phát biểu nào sau đây là không đúng: Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

  • A. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
  • B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
  • C.  có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
  • D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 11660

  Phát biểu nào sau đây là sai:  Lực từ là lực tương tác

  • A. Giữa hai nam châm.
  • B. Giữa hai điện tích đứng yên.
  • C. Giữa hai dòng điện.
  • D. Giữa một nam châm và một dòng điện.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 11666

  Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

  • A. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng song song.
  • B. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ vuông góc với dòng điện thẳng.
  • C. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng vuông góc với hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
  • D. Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 11667

  Tương tác từ là:

  • A. Tương tác giữa nam châm với nam châm
  • B. Tương tác giữa dòng điện với nam châm
  • C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện 
  • D. Cả 3 đáp án trên.
 • Câu 11: Mã câu hỏi: 42756

  Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây? 

  • A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.
  • B. Hai thanh nam châm đặt gần nhau
  • C. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gân nhau
  • D. Một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau
 • Câu 12: Mã câu hỏi: 42757

  Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh )? 

  • A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức
  • B. các đường sức là những đường cong khép kín ( hoặc vô hạn ở hai đầu)
  • C. chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định
  • D. chỗ nào từ trường ( hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường ( hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa.
 • Câu 13: Mã câu hỏi: 42758

  Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện 

  • A. xung quanh dòng điện thẳng
  • B. xung quạnh một thanh nam châm thẳng
  • C. trong lòng của một nam châm chữ U
  • D. xung quanh một dòng điện tròn
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)