Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet

90 phút 12 câu 200 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 4816

  www là từ viết tắt của từ nào:

  • A. world wide web
  • B. wide world web
  • C. wesite world web
  • D. wide with world
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 4817

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Hộp thư điện tử được đặt ở một máy chủ. Vì máy chủ đó có địa chỉ duy nhất nên địa chỉ hộp thư điện tử cũng duy nhất
  • B. Hai người khác nhau có thể sử dụng chung một hộp thư điện tử nếu họ cùng có mật khẩu truy cập
  • C. Mã hóa dữ liệu là cách bảo mật an toàn tuyệt đối
  • D. Truy cập dữ liệu theo mật khẩu là cách bảo đảm an toàn
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 4818

  Đối tượng nào sau đây sẽ giúp ta tìm kiếm thông tin trên internet: 

  • A. Máy tìm kiếm
  • B. Bộ giao thức TCP/IP
  • C. Máy chủ DNS
  • D. Cả A và C đều đúng
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 4819

  Phải biểu nào sau đây là sai:

  • A. Mỗi máy chỉ cần cài đặt một phần mềm chống virut là có thể tìm và diệt tất cả các loại virus
  • B. Không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus
  • C. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật
  • D. Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dung có thể download sử dụng nó
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 4820

  Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:

  • A. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet
  • B. Các luật bảo quyền liên quan đến sử dụng Internet
  • C. Nguy cơ lây nhiễm virus rất cao
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 4821

  Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:

  • A. HTML 
  • B. WWW
  • C. HTTP
  • D. TCP/IP
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 4822

  Trình duyệt Web là:

  • A. Ch­ương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, để truy cập đến các trang Web 
  • B. Là ch­ương trình duyệt và loại bỏ các Web có nội dung xấu
  • C. Là một thư­ mục của hệ điều hành Windows
  • D. Tất cả các đáp án trên 
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 4823

  Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là viết tắt của?

  • A. Hyper Text Markup Language
  • B. Hyper Text Memory Line
  • C. Hyper Transfer Markup Language
  • D. Một đáp án khác
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 4824

  Web tĩnh là các trang Web:

  • A. Chỉ có một trang duy nhất
  • B. Có nội dung không thay đổi
  • C.  Không có video hay ảnh động
  • D. Một ý kiến khác
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 4826

  Web động là các trang Web:

  • A. Mở ra khả năng t­ương tác giữa người dùng và máy chủ
  • B. Có thể có nhiều video,ảnh động...
  • C. Có nhiều trang liên kết đến trang chủ Home pase
  • D. Một ý kiến khác
 • Câu 11: Mã câu hỏi: 4828

  Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

  • A. Là một ngôn ngữ siêu lập trình do Microsoft viết ra
  • B. Là ngôn ngữ dùng giao tiếp giữa các máy tính trong mạng
  • C. Là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video...
  • D. Tất cả các đáp án trên 
 • Câu 12: Mã câu hỏi: 4830

  Chọn một câu đúng:

  • A. Chỉ có người nhận thư­ mới có quyền truy nhập tệp đính kèm
  • B. Khi chư­a có thư­ phản hồi ta khẳng định người nhận chư­a nhận được thư
  • C. Trong thư­ điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp
  • D. Trong hộp thư­ (Inbox) không thể có thư­ của người không quen