YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nào sau đây sẽ giúp ta tìm kiếm thông tin trên internet: 

  • A. Máy tìm kiếm
  • B. Bộ giao thức TCP/IP
  • C. Máy chủ DNS
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Máy tìm kiếm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON