ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nào sau đây sẽ giúp ta tìm kiếm thông tin trên internet: 

  • A. Máy tìm kiếm
  • B. Bộ giao thức TCP/IP
  • C. Máy chủ DNS
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Máy tìm kiếm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON