YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

  • A. Là một ngôn ngữ siêu lập trình do Microsoft viết ra
  • B. Là ngôn ngữ dùng giao tiếp giữa các máy tính trong mạng
  • C. Là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video...
  • D. Tất cả các đáp án trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA