MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Chọn một câu đúng:

  • A. Chỉ có người nhận thư­ mới có quyền truy nhập tệp đính kèm
  • B. Khi chư­a có thư­ phản hồi ta khẳng định người nhận chư­a nhận được thư
  • C. Trong thư­ điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp
  • D. Trong hộp thư­ (Inbox) không thể có thư­ của người không quen 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C: Trong thư­ điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA