AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Hộp thư điện tử được đặt ở một máy chủ. Vì máy chủ đó có địa chỉ duy nhất nên địa chỉ hộp thư điện tử cũng duy nhất
  • B. Hai người khác nhau có thể sử dụng chung một hộp thư điện tử nếu họ cùng có mật khẩu truy cập
  • C. Mã hóa dữ liệu là cách bảo mật an toàn tuyệt đối
  • D. Truy cập dữ liệu theo mật khẩu là cách bảo đảm an toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>