Trắc nghiệm Học địa lý thế giới với Earth Explorer - Tin học 7

90 phút 10 câu 2 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):