YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hoặc một thành phố bằng cách nháy chuột tại nút:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hoặc một thành phố bằng cách nháy chuột tại nút: 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA