MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào không có trong màn hình làm việc chính của phần mềm Earth Explorer?

  • A. Thanh trạng thái
  • B. Thanh soạn thảo
  • C. Thanh công cụ
  • D. Thanh bảng chọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thanh soạn thảo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA