YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để hiển thị tên các quốc gia em cần thực hiện các thao tác nào?

  • A. Mở bảng chọn Map và Chọn lệnh Countries
  • B. Mở bảng chọn Map và Chọn lệnh Location
  • C. Mở bảng chọn Tools và Chọn lệnh Countries
  • D. Mở bảng chọn Tools và Chọn lệnh Location

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mở bảng chọn Map và Chọn lệnh Countries

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA