ADMICRO

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 39 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

30 phút 10 câu 5 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

MGID

Đề thi nổi bật tuần

ADMICRO

 

ON