YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử là C4H7O2Cl. Biết rằng 1 mol X tác dụng được với 2 mol NaOH, tạo ra ancol đa chức. Chất X có công thức cấu tạo là:

  • A. ClCH2COOCH2CH3.
  • B. CH3COOCH2CH2Cl.
  • C. CH3COOCH(Cl)CH3. 
  • D. HCOOCH(Cl)CH2CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF