AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong số các dẫn xuất halogen sau đây: etyl clorua; vinyl clorua; 1,1,2,2-tetrafloeten; 2-clobuta-1,3-đien; clobenzen. Có bao nhiêu chất được dùng để tổng hợp polime bằng một phản ứng? 

  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  vinyl clorua; 1,1,2,2-tetrafloeten; 2-clobuta-1,3-đien

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>