YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đun dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. X không thể là:

  • A. C6H5Cl.
  • B. CH3CH2CH2Cl.
  • C. CH2=CHCH2Cl. 
  • D. C6H5CH2Cl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C6H5Cl cần NaOH đặc; áp suất cao để phản ứng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON