Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 Thực hành chế biến các món ăn có sử dung nhiệt

90 phút 5 câu 2 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):