Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

90 phút 5 câu 13 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):