AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?

  • A. Sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt
  • B. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt
  • C. Sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu bệnh
  • D. Có năng suất cao và ổn định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>