AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 4 phương pháp chọn tạo giống cây trồng:

  • Phương pháp chọn lọc
  • Phương pháp lai
  • Phương pháp gây đột biến
  • Phương pháp nuôi cấy mô
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>