YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng?

  • A. Làm tăng chất lượng nông sản
  • B. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng
  • C. Quyết định đến năng suất cây trồn
  • D. Làm tăng vụ gieo trồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA