YOMEDIA
ZUNIA12

Thể tích hình hộp chữ nhật


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Thể tích hình hộp chữ nhật.

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên đây bằng xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 xếp vào đầy hộp (xem các hình vẽ dưới đây).

Sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1cm3 thì vừa đầy hộp.

Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm3).

10 lớp có: 320 x 10 = 3200 (hình  lập phương 1cm3).

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)

b) Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

 V = a x  b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

1.2. Giải bài tập SGK trang 121

Bài 1 SGK trang 121

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c

a) a = 5cm;       b = 4cm;        c = 9cm.

b) a = 1,5m;      b = 1,1m;      c = 0,5m.

c) a = \(\frac{2}{5}\)dm;      b = \(\frac{1}{3}\)dm;     c = \(\frac{3}{4}\)dm.

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

        V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 

       V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

       \(V = \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{{10}}\left( {d{m^3}} \right)\)

Bài 2 SGK trang 121

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Giải bài 2 trang 121 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải:

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B như hình dưới đây:

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật A là:

        12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật A là: 

         8 x 6 x 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình chữ nhật B là:

         15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

        240 + 450 = 690 (cm3)

                         Đáp số: 690cm3.

Bài 3 SGK trang 121

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

 

Giải bài 3 trang 121 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải:

Thể tích nước trong bể là:

      10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

      10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

      700 – 500 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 (cm3)

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính thể tích

1. Hình hộp chữ nhật có chiều dài c, chiều rộng d, chiều cao e như sau:

c = 1,4m; d = 0,8m; e = 0,5m

2. Hình lập phương có cạnh p như sau

\(p = \frac{3}{4}\)m; p = 1,5dm

Giải

1.

V = 1,4 x 0,8 x 0,5 = 0,56 (m3)

2.

\(V = \frac{3}{4}x\frac{3}{4}x\frac{3}{4} = \frac{{27}}{{64}}\)(m3)

V = 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (dm3)


Bài 2: Nhà bạn Ba có một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m. Trong bể đã có 1750 lít nước, hỏi phải đổ bao nhiêu lít nước nữa thì bể mới đầy?

Giải

Thể tích của bể nước là

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,04 (m3)

Đổi 3,04m3 = 3040dm3 = 3040 lít

Muốn đầy bể số lít nước phải đổ thêm vào là

3040 - 1750 = 1290 (lít)

Lời kết

Hỏi đáp về Thể tích hình hộp chữ nhật

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF