YOMEDIA
NONE

Luyện tập tính diện tích hình tam giác


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập tính diện tích hình tam giác

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 88

Bài 1 SGK trang 88

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là aa và chiều cao là hh:

a) a = 30,5dm và h = 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3m

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích tam giác đó là:

        \(\frac{{30,5 \times 12}}{2} = 183(d{m^2})\)

b) Đổi 5,3m = 53dm

 Diện tích tam giác đó là:

          \(\frac{{16 \times 53}}{2} = 424(d{m^2})\)

Bài 2 SGK trang 88

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Hướng dẫn giải:

  • Hình tam giác vuông ABC:

- Đáy là AC và đường cao tương ứng là BA.

- Đáy là AB và đường cao tương ứng là CA. 

  • Hình tam giác vuông DEG:

- Đáy là DE và đường cao tương ứng là GD.

- Đáy là DG và đường cao tương ứng là ED.

Bài 3 SGK trang 88

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC.

 b) Tính diện tích hình tam giác vuông DEG.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình tam giác ABC là:

      \(\frac{{3 \times 4}}{2} = 6\:(c{m^2})\)

Diện tích hình tam giác DEG là:

      \(\frac{{3 \times 5}}{2} = 7,5(c{m^2})\)

Bài 4 SGK trang 88

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME.

Tính:

- Tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP.

- Diện tích hình tam giác EQP.

Hướng dẫn giải:

a) Sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm.

Diện tích hình tam giác ABC là:

                  \(\frac{{4 \times 3}}{2} = 6\left( {c{m^2}} \right)\)

b, Sau khi đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm.

Suy ra, NE = MN - ME = 4 - 1 = 3 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

                 4 × 3 = 12(cm2)

Diện tích tam giác MQE là:

                 \(\frac{{3 \times 1}}{2} = 1,5(c{m^2})\)

Diện tích tam giác NEP là:

                \(\frac{{3 \times 3}}{2} = 4,5(c{m^2})\)

Tổng diện tích 2 tam giác MQE và NEP là:

                 1,5 + 4,5 = 6(cm2

Diện tích tam giác EQP là:

                 12 − 6 = 6(cm2)

1.2. Giải bài tập SGK Luyện tập chung trang 89

Bài 1 SGK trang 89

 Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A. 3                 B. \(\frac{3}{{10}}\)                    C. \(\frac{3}{{100}}\)                D. \(\frac{3}{{1000}}\)

Hướng dẫn giải:

Chữ số 3 thuộc hàng phần mười. Vậy giá trị của chữ số 3 trong số thập phân đã cho là 310310.

Chọn đáp án B.

 

Bài 2 SGK trang 89

 Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5%                      B.20%                     C.80%                         D.100%

Hướng dẫn giải:

Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

              20 : 25 = 0,8 = 80%

Chọn đáp án C .

Bài 3 SGK trang 89

2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? 

A. 280kg                  B. 28kg                C. 2,8kg               D. 0,28kg

Hướng dẫn giải:

Ta có: 1kg = 1000g hay \(1g = \frac{1}{{1000}}kg\)

Do đó: \(2800g = \frac{{2800}}{{1000}}kg = 2,8kg\)

Chọn đáp án C

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập tính diện tích hình tam giác

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF