YOMEDIA
NONE

Hình thang


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Hình thang

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Hình thang ABCD có:

  • Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.
  • Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

1.2. Giải bài tập SGK trang 91, 92

Bài 1 SGK trang 91:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang:

Hướng dẫn giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy: hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang

Bài 2 SGK trang 92:

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

- Bốn cạnh và bốn góc ?

- Hai cặp cạnh đối diện song song ?

- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

- Có bốn góc vuông ?

Hướng dẫn giải:

- Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.

- Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 1 có 4 góc vuông

Bài 3 SGK trang 92:

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

Lưu ý: có nhiều cách vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình đã cho để được hình thang, học sinh tùy chọn cách phù hợp.

Bài 4 SGK trang 92:

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông

Hướng dẫn giải:

Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc vuông.

Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy.

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính chiều cao h của hình thang biết diện tích S và hai đáy là a và b.

a. S = 24 dm2;      a = 10dm;         b = 6dm

b. S = 32,8dm2;    a = 5,5m;          b = 2,5m

c.\(S = \,\frac{6}{7}d{m^2}\);   \(a = \frac{1}{3}dm;\)  \(b = \frac{1}{4}dm\)

Giải

a. \(h = \frac{{2.24}}{{10 + 6}} = \frac{{2.24}}{{16}} = 3\,(dm)\)

b. \(h = \frac{{2.32,8}}{{5,5 + 2,5}} = \frac{{2.32,8}}{8} = 8,2\,(dm)\)

c. \(h = \frac{{2.\frac{6}{7}}}{{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}} = \frac{{\frac{{12}}{7}}}{{\frac{{4 + 3}}{{12}}}} = \frac{{12}}{7}x\frac{{12}}{7} = \frac{{144}}{{49}}\,\,(dm)\)


Bài 2: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Giải

Ta thấy hình a, hình b, hình c, hình d, hình e là hình thang.

 

Lời kết

Hỏi đáp về Hình thang

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF