YOMEDIA
ZUNIA12

Luyện tập về diện tích hình thang


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập tính diện tích hình thang

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 94

Bài 1 SGK trang 94

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) \(a = \frac{2}{3}m;{\mkern 1mu} {\kern 1pt} b = \frac{1}{2}m;{\mkern 1mu} {\kern 1pt} h = \frac{9}{4}m\)

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích của hình thang đó là:

            \(\frac{{(14 + 6) \times 7}}{2} = 70(c{m^2})\)

b) Diện tích của hình thang đó là:

    \(\frac{{\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} \right) \times \frac{9}{4}}}{2} = \frac{{21}}{{16}} = 1,3125({m^2})\)

 c) Diện tích của hình thang đó là:

             \(\frac{{(2,8 + 1,8) \times 0,5}}{2} = \frac{{23}}{{20}} = 1,15({m^2})\)

Bài 2 SGK trang 94

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng \(\frac{2}{3}\) đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Hướng dẫn giải:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

\(120 \times \frac{2}{3} = 80\left( m \right)\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 - 5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

\(\frac{{(120 + 80) \times 75}}{2} = 7500({m^2})\)

7500m2 gấp 100 m2: 7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg)

Bài 3 SGK trang 94

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau 

b) Diện tích hình thang AMCD bằng \(\frac{1}{3}\) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Giải bài 3 trang 94 sgk Toán 5 Luyện tập | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống.

Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có chung đáy lớn DC, đáy bé bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn thẳng AD.

b) Ghi chữ S vào ô trống:

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB × AD = 9 × AD

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

\(\frac{{(DC + AM) \times AD}}{2} = \frac{{(9 + 3) \times AD}}{2} = 6 \times AD\)

Ta có: \(\frac{{6 \times AD}}{{9 \times AD}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}\)

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng 2/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

1.2. Giải bài tập SGK Luyện tập chung trang 95

Bài 1 SGK trang 95

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm

b) 2,5m và 1,6m

c) \(\frac{2}{5}\)dm và \(\frac{1}{6}\) dm.

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích tam giác vuông là: 

           \(\frac{{3 \times 4}}{2} = 6\:(c{m^2})\)

b) Diện tích tam giác vuông là:

            \(S = \frac{{2,5 \times 1,6}}{2} = 2\:({m^2})\)

c) Diện tích tam giác vuông là:

            \(S = \frac{{\frac{2}{5} \times \frac{1}{6}}}{2} = \frac{1}{{30}}\:(d{m^2})\)

Bài 2 SGK trang 95

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Giải bài 2 trang 95 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải:

Hình thang ABED có đáy nhỏ là AB và đáy lớn là DE, chiều cao AH.

Diện tích của hình thang ABED là:

      \(\frac{{(2,5 + 1,6) \times 1,2}}{2} = 2,46\:(d{m^2})\)

Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH và bằng 1,2dm

Diện tích của tam giác BEC là: 

             \(\frac{{1,3 \times 1,2}}{2} = 0,78\:(d{m^2})\)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC số đề-xi-mét vuông là:

              2,46 − 0,78 = 1,68(dm2)

                                  Đáp số: 1,68(dm2)

Bài 3 SGK trang 95

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối

Giải bài 3 trang 95 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất?

b) Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất?

Hướng dẫn giải:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :

        \(\frac{{(70 + 50) \times 40}}{2} = 2400\:({m^2})\)

Diện tích trồng cây đu đủ là:

           2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là:  

           2400:100 × 25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ trồng được là:

          720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối trồng được là: 

            600 : 1 = 600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

            600 - 480 = 120 (cây)

                              Đáp số:  a) 480 cây;     

                                           b) 120 cây.

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập tính diện tích hình thang

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF