YOMEDIA
NONE

Diện tích hình tròn


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Diện tích hình tròn.

ATNETWORK
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Ví dụ: Tính diện tích hình tròn có bán kính 2dm.

Diện tích hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2).

1.2. Giải bài tập SGK trang 100

Bài 1 SGK trang 100

Tính diện tích hình tròn có bán kính rr:

a) r = 5cm

b) r = 0,4dm

c) \(r = \frac{3}{5}m\)

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích của hình tròn là:

         5 × 5 × 3,14 = 78,5(cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

        0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024 (dm2)

c)  \(\frac{3}{5}m\) = 0,6m

   Diện tích của hình tròn là:

         0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304(m2)

Bài 2 SGK trang 100

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm

b) d = 7,2dm

c) \(d = \frac{4}{5}m\)

Hướng dẫn giải:

a) Bán kính hình tròn là:

          12 : 2 = 6(cm)

Diện tích hình tròn là:

           6 × 6 × 3,14 = 113,04(cm2)

b) Bán kính hình tròn là:

           7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là:

           3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944(dm2)

c) \(\frac{4}{5}m\) = 0,8m

Bán kính hình tròn là:

           0,8 : 2 = 0,4(m)

Diện tích hình tròn là:

            0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024(m2)

Bài 3 SGK trang 100

Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Hướng dẫn giải:

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

           45 × 45 × 3,14 = 6358,5(cm2)

                                    Đáp số: 6358,5cm2

Bài tập minh họa

Bài 1: Tính diện tích hình tròn biết chu vi hình tròn C:

C = 3,768 cm

C = 4,396 m

Giải

** Với C = 3,768 cm

C = r x 2 x 3,14 suy ra \(r = \frac{{3,768}}{{2x3,14}} = 0,6\,(cm)\)

S = r x r x 3,14 = 0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (cm2)

** Với C = 4,396 m

C = r x 2 x 3,14 suy ra \(r = \frac{{4,396}}{{2x3,14}} = 0,7\,(cm)\)

S = r x r x 3,14 = 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)


Bài 2: Miệng giếng nước ăn là một hình tròn có bán kính 0,8m. Bao quanh miệng giếng có xây thành giếng rộng 0,3m. Tính diện tích của thành giếng đó.

Giải

Diện tích hình tròn có bán kính R = 1,1m là

1,1 x 1,1 x 3,14 = 3,7994 (m)

Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,8m là

0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (m2)

Diện tích của thành giếng là

3,7994 - 2,0096 = 1,7898 (m2)


Bài 3: Tính phần diện tích tô màu giữa hình tròn lớn có bán kính 16cm và hai hình tròn có đường kính bằng nhau. Có nhận xét gì?

Giải

Diện tích của hình tròn lớn là 

16 x 16 x 3,14 = 803,84 (cm2)

Bán kính của hai hình tròn nhỏ là

16 : 2 = 8 (cm)

Diện tích của hai hình tròn nhỏ là: 

(8 x 8 x 3,14) x 2 = 401,92 (cm2)

Diện tích phần tô màu là

803,84 - 401,92 = 401,92 (cm2)

Nhận xét: Diện tích phần tô màu bằng tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.

Lời kết

Hỏi đáp về Diện tích hình tròn

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON